Sökresultat

 • Miljödata (2)
 • Faktasida (2)
 • Mer än ett år sedan (2)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Undersökningstyper (1)
 • Visa fler

 • Samordningsområden (1)
 • Data och statistik (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Om öppna data och PSI-lagen

Om öppna data och PSI-lagen

Enligt PSI-direktivet ska offentliga myndigheter tillgängliggöra sina informationsresurser så att de kan användas för flera syften. Idag tillgängliggör HaV 23 olika informationsresurser för allmänheten.

Faktasida: Standardisering av metoder för miljöinformation

Standardisering av metoder för miljöinformation

Havs- och vattenmyndigheten deltar i standardiserings­organisationen SIS (Swedish Standards Institute) arbete med att utveckla standarder som är relevanta för vårt arbetsområde