Sökresultat

  • Föreskrifter (3)
  • Faktasida (3)
  • Mer än ett år sedan (3)
  • Föreskrift (3)
  • Rutin (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Vad är vad bland föreskrifterna?

Vad är vad bland föreskrifterna?

Våra föreskrifter ges ut i vår författningssamlingsserie HVMFS. Det finns grundföreskrifter, ändringsföreskrifter och konsoliderade versioner. Det är alltid den tryckta versionen som gäller i rättssammanhang, och den konsoliderade är bara en sammanställning av grundföreskriften och dess ändringar.

Faktasida: Flödesschema för föreskrifter

Flödesschema för föreskrifter

Följande punkter beskriver arbetet med att skapa föreskrifter.

Faktasida: Nya föreskrifter 2017

Nya föreskrifter 2017

Start Föreskrifter Nya föreskrifter 2017 Nya föreskrifter 2017 Register Register över HVMFS beslutade under år 2017 20 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordning (2004:660) om