Sökresultat

 • Föreskrifter (17)
 • Faktasida (17)
 • Mer än ett år sedan (17)
 • Badvatten (1)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Fiskevård (1)
 • Visa fler
 • Fritidsfiske (1)
 • Fångstmottagare (1)
 • Föreskrift (17)
 • Handel (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Kalkning (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Regler (1)
 • Rutin (2)
 • Små avlopp (1)
 • Spårbarhet (1)
 • Statistik (2)
 • Yrkesfiske (4)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: God miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18)

God miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18)

Start Föreskrifter God miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18) Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med

Faktasida: Fiskefartygs tillträde till hamnar (HVMFS 2017:8)

Fiskefartygs tillträde till hamnar (HVMFS 2017:8)

Start Föreskrifter Fiskefartygs tillträde till hamnar (HVMFS 2017:8) Fiskefartygs tillträde till hamnar (HVMFS 2017:8) Konsoliderad utgåva Registret senast uppdaterat 2018-10-15 Bemyndigande: 2 kap. 7 §, 5 kap. 7 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994

Faktasida: Märkning och utmärkning av fiskeredskap (FIFS 1994:14)

Märkning och utmärkning av fiskeredskap (FIFS 1994:14)

Start Föreskrifter Märkning och utmärkning av fiskeredskap (FIFS 1994:14) Märkning och utmärkning av fiskeredskap (FIFS 1994:14) Konsoliderad utgåva Registret senast uppdaterat 2011-07-07 Bemyndigande : Vid utfärdandet 15, 16 §§ fiskeförordningen

Faktasida: Fiskevårdsområden (FIFS 1982:3)

Fiskevårdsområden (FIFS 1982:3)

Start Föreskrifter Fiskevårdsområden (FIFS 1982:3) Föreskrifter om fiskevårdsområden (FIFS 1982:3) Konsoliderad utgåva Registret senast uppdaterat 2011-07-07 Bemyndigande : Vid utfärdandet 50 § fiskeriförordningen (1982:126) Nu gällande 6 kap. 7 §

Faktasida: Små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17)

Små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17)

Start Föreskrifter Små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten Ursprunglig utgåva Dessa allmänna råd träder i kraft den 30

Faktasida: Badvatten (HVMFS 2012:14)

Badvatten (HVMFS 2012:14)

Start Föreskrifter Badvatten (HVMFS 2012:14) Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HVMFS 2012:14) om badvatten Ursprunglig utgåva Konsoliderad utgåva Registret senast uppdaterat 2016-05-12 Bemyndigande : 22 §

Faktasida: Genetiskt modifierade vattenlevande organismer (FIFS 2004:2)

Genetiskt modifierade vattenlevande organismer (FIFS 2004:2)

Start Föreskrifter Genetiskt modifierade vattenlevande organismer (FIFS 2004:2) Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:2) om genetiskt modifierade vattenlevande organismer Konsoliderad utgåva Registret senast uppdaterat 2011-07-07 Bemyndigande : 1

Faktasida: Kalkning av sjöar och vattendrag (HVMFS 2013:27)

Kalkning av sjöar och vattendrag (HVMFS 2013:27)

Start Föreskrifter Kalkning av sjöar och vattendrag (HVMFS 2013:27) Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:27) om kalkning av sjöar och vattendrag Ursprunglig utgåva Konsoliderad utgåva Bemyndigande : 11 § förordning (1982:840) om

Faktasida: Taxa för myndighetens uppdragsverksamhet (HVMFS 2016:4)

Taxa för myndighetens uppdragsverksamhet (HVMFS 2016:4)

Start Föreskrifter Taxa för myndighetens uppdragsverksamhet (HVMFS 2016:4) Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2016:4) om taxa för myndighetens uppdragsverksamhet Ursprunglig utgåva Konsoliderad utgåva Registret senast uppdaterat

Faktasida: Spårbarhet för fiskeri- och vattenbruksprodukter (HVMFS 2017:14)

Spårbarhet för fiskeri- och vattenbruksprodukter (HVMFS 2017:14)

Start Föreskrifter Spårbarhet för fiskeri- och vattenbruksprodukter (HVMFS 2017:14) Spårbarhet för vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter (HVMFS 2017:14) Ursprunglig utgåva Bemyndigande : 5 kap. 1 och 7 §§ förordningen (1994:1716) om fisket,