Sökresultat

 • Faktasida (1402)
 • Algblomning (12)
 • Anslag (15)
 • Anställning (13)
 • Arbetstid (4)
 • Arter med åtgärdsprogram (5)
 • Visa fler
 • Avtal (4)
 • Badvatten (306)
 • Bedömningsgrunder (5)
 • Bidrag (56)
 • Blanketter (12)
 • Broskfiskar (1)
 • Båtbottentvätt (3)
 • Chef (7)
 • Dricksvatten (42)
 • Dumpning (7)
 • Farliga ämnen (21)
 • Fiskar (20)
 • Fiskevård (22)
 • Forskning (24)
 • Fredade arter (3)
 • Fritidsbåt (7)
 • Fritidsfiske (57)
 • Främmande arter (24)
 • Fångstmottagare (13)
 • Föreskrift (35)
 • Försurning (15)
 • Gis (27)
 • Grundvatten (13)
 • Handbok (5)
 • Handel (17)
 • Havs- och vattenforum (10)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (8)
 • Havsförvaltning (63)
 • Havsplanering (48)
 • HIP (1)
 • Intern service (4)
 • Internationellt arbete (38)
 • IT-support (9)
 • Jordbruk (4)
 • Kalkning (8)
 • Karpfiskar (1)
 • Kattegatt (18)
 • Klimat (10)
 • Kvoter (18)
 • Lagstiftning (13)
 • Ledighet (2)
 • Lön (1)
 • Marin kartering (1)
 • Marina däggdjur (7)
 • Miljödata (22)
 • Miljökvalitetsnormer (19)
 • Miljöövervakning (134)
 • Muddring (6)
 • Organisation (49)
 • Programområde Kust och Hav (47)
 • Programområde Sötvatten (60)
 • Publikation (33)
 • Rapport (36)
 • Regeringsuppdrag (12)
 • Regler (52)
 • Rekrytering (3)
 • Remiss (3)
 • Restaurering (17)
 • Riksintresse (33)
 • Rutin (3)
 • Ryggradslösa djur (13)
 • Sjukskrivning (4)
 • Skagerrak (19)
 • Skräp/marint skräp (7)
 • Skyddade områden (37)
 • Små avlopp (23)
 • Spårbarhet (10)
 • Statistik (25)
 • Styrdokument (4)
 • Säkerhet (2)
 • Särskilda tillstånd (15)
 • Sötvatten (23)
 • Telefoni (3)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (17)
 • Tillsynsvägledning (19)
 • Undersökningstyper (72)
 • Vattenbruk (10)
 • Vattenförvaltning (49)
 • Vattenkraft (31)
 • Vattenskyddsområde (5)
 • Vattenverksamhet (27)
 • Vrak (9)
 • Vägledning (38)
 • Yrkesfiske (129)
 • Yttrande (2)
 • Årsredovisning (3)
 • Åtgärdsprogram (10)
 • Östersjön (35)
 • Övergödning (20)

 • Yrkesfiske (81)
 • Sport- och fritidsfiske (36)
 • Arter (36)
 • Avlopp (2)
 • Badvatten (291)
 • Fritidsbåtar (5)
 • Miljöhot (77)
 • Skyddade områden (45)
 • Anslag och bidrag (46)
 • Vägledningar (172)
 • Föreskrifter (32)
 • Lagstiftning (11)
 • Samordningsområden (33)
 • Havsplanering (34)
 • Miljöövervakning (35)
 • Data och statistik (29)
 • Kartor och Gis (27)
 • Miljömål och direktiv (71)
 • Konventioner (46)
 • Vårt uppdrag (29)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remisser (2)
 • Yttranden (1)
 • Pressrum (13)
 • Organisation (38)
 • Jobba hos oss (3)
 • Kontakta oss (6)
 • Diarium (2)
 • Publikationer (30)
 • Bibliotek (8)
 • Medarbetarsidor (84)

 • Senaste veckan (35)
 • Senaste månaden (152)
 • Senaste året (1101)
 • Mer än ett år sedan (301)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Organisation

Organisation

Havs- och vattenmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen.

Faktasida: Sök medarbetare

Sök medarbetare

Start Kontakta oss Sök medarbetare Sök medarbetare Här kan du söka efter medarbetare på Havs- och vattenmyndigheten. Du kan bläddra fram medarbetare i listan eller använda sökrutan för att filtrera fram medarbetare med olika sökord som exempelvis

Faktasida: Fiskeregler för fritidsfiske

Fiskeregler för fritidsfiske

För att skydda och stärka fiskbestånden beslutar vi om regler för fisket i havet och i de fem stora sjöarna samt i tillrinnande vattendrag upp till första definitiva vandringshindret.

Faktasida: Badvatten

Badvatten

Sök i kartan efter information om badplatser. Du kan även söka och visa badplatser i en viss kommun . Frågor och svar Här hittar du svar på vanliga frågor om badvatten .

Faktasida: Avlopp

Avlopp

I Sverige finns det ungefär 691 000 små avloppsanläggningar som har vattentoalett ansluten, men inte är kopplade till kommunala reningsverk. Avloppsanläggningar som är gamla eller inte fungerar bidrar till övergödningen av våra sjöar, vattendrag och kustvatten. De är också en källa till spridning av bakterier och miljöfarliga ämnen.

Faktasida: Yttranden från HaV

Yttranden från HaV

Havs- och vattenmyndigheten yttrar sig i en mängd olika remisser och ärenden som rör havs- och vattenmiljö. Här är ett urval av våra yttranden, det senaste ligger överst.

Faktasida: Yrkesfiske

Yrkesfiske

Start Yrkesfiske Följ den dagliga infiskningen Se hur mycket av svenskt fiske i anvisade kvoter som har fiskats upp. Ändrade fiskeregler, realtidsstängningar och nyheter för yrkesfiskare Vill du läsa om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande

Faktasida: Rutiner, policyer, handböcker och arbetssätt

Rutiner, policyer, handböcker och arbetssätt

Scrolla igenom listan, prova att klicka taggarna eller skriv in ett sökord för att hitta det styrdokument du söker. Här har vi samlat alla de rutiner och arbetssätt som rör oss alla, oavsett om det är taget med formella beslut eller inte.

Faktasida: Vägledningar för prövning och tillsyn av små avlopp

Vägledningar för prövning och tillsyn av små avlopp

Här har vi samlat de viktigaste vägledningsdokumenten.

Faktasida: Havs- och vattenmiljöanslaget

Havs- och vattenmiljöanslaget

Vi ansvarar för Havs- och vattenmiljöanslaget, anslag 1:11. Det är ett omfattande anslag som stödjer många skilda verksamheter och aktiviteter. I projektkatalogen kan du söka information om projekt som fått pengar ur anslaget.