Sökresultat

 • Miljökvalitetsnormer (4)
 • Dokument (4)
 • Dumpning (2)
 • Lagstiftning (1)
 • Muddring (1)
 • Tillstånd (2)
 • Visa fler
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vattenkraft (1)
 • Vattenverksamhet (1)

 • Senaste året (3)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Brevens bruk vattenkraftverk i Brevensån

Brevens bruk vattenkraftverk i Brevensån

Tillstånd till vattenkraftverk

Dokument: Referat från dom i EU-domstolens mål C-461/13, även kallad Weserdomen

Referat från dom i EU-domstolens mål C-461/13, även kallad Weserdomen

Klargörande avgörande från EU-domstolen om bland annat vilka skyldigheter vattendirektivet medför för medlemsstaterna vid tillståndsprövningar av enskilda verksamheter eller projekt och om hur begreppet "försämring av status" ska tolkas.

Dokument: Göteborgs hamn, dumpning

Göteborgs hamn, dumpning

Begränsningsvärde för TBT i samband med dumpning

Dokument: Luleå hamn, Malmporten

Luleå hamn, Malmporten

Begränsningsvärde för TBT i samband med dumpning.