Sökresultat

 • Dokument (3)
 • Senaste dagen (3)
 • Anställning (1)
 • Avtal (1)
 • Chef (2)
 • Rekrytering (1)
 • Visa fler
 • Styrdokument (2)

 • Medarbetarsidor (3)

 • Senaste veckan (3)
 • Senaste månaden (3)
 • Senaste året (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Kollektivavtal

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i olika frågor på en arbetsplats. Det finns både centrala och lokala kollektivavtal. Som namnet anger så omfattas alla på arbetsplatsen av ett kollektivavtal, trots att det är ett avtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna.

Dokument: Chefspolicy

Chefspolicy

Chefskapet innefattar tre olika roller – arbetsgivarföreträdare, utvecklare av verksamheten samt ledare.

Dokument: Lokalfrågor

Lokalfrågor

Rutinen för lokalfrågor ska tydliggöra roller och ansvar för lokalfrågorna vid myndigheten. Rutinen är endast ett komplement. Det innebär att den inte ska tillämpas om det finns avvikande bestämmelse i annan lag eller avtal mellan arbetsmarknadens parter.