Sökresultat

 • Dokument (172)
 • Dumpning (5)
 • Gis (2)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljökvalitetsnormer (4)
 • Miljöövervakning (47)
 • Visa fler
 • Muddring (6)
 • Publikation (1)
 • Rapport (74)
 • Små avlopp (94)
 • Tillstånd (18)
 • Vattenbruk (4)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vattenkraft (14)
 • Vattenverksamhet (21)
 • Yttrande (1)

 • Vägledningar (83)
 • Miljöövervakning (47)

 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (100)
 • Mer än ett år sedan (72)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Fjärranalys av fria vattenmassan

Fjärranalys av fria vattenmassan

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Fysisk påverkan

Fysisk påverkan

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Kontroll av badvattenkvalitet

Kontroll av badvattenkvalitet

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Bentiska livsmiljöer

Bentiska livsmiljöer

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Biologiska effekter av organiska tennföreningar

Biologiska effekter av organiska tennföreningar

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Effekter av kylvatten

Effekter av kylvatten

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Farliga ämnen i livsmedel

Farliga ämnen i livsmedel

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Farliga ämnen i sediment

Farliga ämnen i sediment

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Fritidsfiske

Fritidsfiske

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Hälsotillstånd hos marina däggdjur

Hälsotillstånd hos marina däggdjur

Remissversion - Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.