Sökresultat

 • Art (2)
 • Senaste veckan (2)
 • Främmande arter (2)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Växter (1)

 • Arter (2)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida om arter: Stenkrabba

Stenkrabba

Stenkrabba är en allätare och har sitt ursprung från kallare och halvtempererade vattenområden längs Nordamerikas ostkust. Endast en observation är hittills känd från den europeiska kontinenten, i svenska delen av Kattegatt 2019.

Faktasida om arter: Sjögull

Sjögull

Sjögull är en vattenväxt som planterades in som prydnad i Sverige redan under 1800-talet. Den kan lätt förvildas och sprida sig, och är nu en invasiv art i svenska vattendrag.