Sökresultat

  • Publikation (2)
  • Senaste veckan (2)
  • Rapport (1)
  • Regeringsuppdrag (1)

  • Publikationer (2)

  • Publikation (2)

  • Senaste månaden (2)
  • Senaste året (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Reviderad förvaltningsplan för gråsäl

Reviderad förvaltningsplan för gråsäl

Den 27 juli 2019 fick Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket i uppdrag att revidera den nationella förvaltningsplanen för gråsäl.

Publikation: Det ekonomiska värdet av förbättrad vattenkvalitet, vad tycker svenska hushåll?

Det ekonomiska värdet av förbättrad vattenkvalitet, vad tycker svenska hushåll?

I denna rapport har forskare vid Göteborgs universitet undersökt de svenska hushållens betalningsvilja för en förbättrad vattenkvalitet i sjöar, vattendrag och kustvatten.