Sökresultat

 • Dokument (4)
 • Senaste veckan (4)
 • Handbok (1)
 • Rapport (3)
 • Rutin (2)
 • Små avlopp (1)
 • Visa fler
 • Styrdokument (3)
 • Tidredovisning (1)
 • Vägledning (1)
 • Årsredovisning (1)

 • Vägledningar (1)
 • Medarbetarsidor (3)

 • Senaste dagen (2)
 • Senaste månaden (4)
 • Senaste året (4)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Utformning av vägledningar och rapporter

Utformning av vägledningar och rapporter

Alla vägledningar och rapporter vi tar fram ska ha en enhetlig utformning och ett tydligt budskap. För att underlätta i ditt arbete finns här en policy med riktlinjer, samt en rutin med checklista.

Dokument: Verksamhetsstrategi

Verksamhetsstrategi

I verksamhetsstrategin kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret.

Dokument: Kommunikationsarbete

Kommunikationsarbete

Vårt mål är att alla ska engagera sig i arbetet för levande hav, sjöar och vattendrag.

Dokument: Marknadsöversikt, produkter för enskilt avlopp

Marknadsöversikt, produkter för enskilt avlopp

Här listas toaletter och avloppsanläggningar som finns på den svenska marknaden. För varje produkt redovisas kostnad, tekniska fakta och skötselbehov. För varje avloppsanläggning listas dessutom leverantörens uppgifter om vilken skyddsnivå anläggningen klarar.