Sökresultat

 • Samordningsområden (6)
 • Senaste veckan (6)
 • Bidrag (2)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Restaurering (2)
 • Övergödning (2)
 • Visa fler

 • Faktasida (5)
 • Nyhet (1)

 • Senaste dagen (2)
 • Senaste månaden (6)
 • Senaste året (6)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Nyhet: Välbesökt dikes- och LEVA-träff i fält

Välbesökt dikes- och LEVA-träff i fält

Det var trångt på småvägarna kring Abild öster om Falkenberg, när LEVA och projektet med studiecirklar för underhåll av diken bjöd in till en fältdag.

Faktasida: Lokalt åtgärdsarbete mot övergödning i Löftaån, Hovmanneån och Torpaån

Lokalt åtgärdsarbete mot övergödning i Löftaån, Hovmanneån och Torpaån

Projektet arbetar med att främja kommunikation och samarbete mellan olika aktörer, med målet att förbättra den ekologiska statusen i tre vattendrag i Halland.

Faktasida: Avrinningsområden på Orust

Avrinningsområden på Orust

Projektet drivs av Orust kommun och omfattar sex mindre avrinningsområden på Orust. Målet är att öka lokalt engagemang för åtgärdsarbete mot övergödning.

Faktasida: Sydvästra Skånes avrinningsområde

Sydvästra Skånes avrinningsområde

Vattenrådet har startat upp ett långsiktigt och systematiskt åtgärdsarbete för att försöka hitta lösningar på övergödningsproblematiken och samtidigt bibehålla en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion.

Faktasida: Pilotområden med åtgärdssamordnare

Pilotområden med åtgärdssamordnare

20 pilotområden i Sverige får närmare 37 miljoner i bidrag för att under 2018-2020 utveckla nya arbetsformer för vattenvården.

Faktasida: Enköpingsåns och Örsundaåns avrinningsområden

Enköpingsåns och Örsundaåns avrinningsområden

Pilotområdet för detta projekt är avrinningsområdena för Enköpingsån och Örsundaån. Projektet leds av Enköpings kommun och kommer att pågå fram till början av 2021.