Sökresultat

 • Publikationer (3)
 • Senaste veckan (3)
 • Fritidsfiske (1)
 • Kvoter (1)
 • Publikation (2)
 • Rapport (3)
 • Visa fler
 • Regler (1)
 • Yrkesfiske (1)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (1)
 • Återrapportering (1)

 • Senaste månaden (3)
 • Senaste året (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Så förvaltas fiskresursen

Så förvaltas fiskresursen

Fisken i havet är en resurs som rör sig fritt över nationella gränser. EU har därför en gemensam fiskeripolitik (GFP). Många arter som är viktiga för Sverige regleras inte i GFP och förvaltas därför nationellt.

Faktasida: Utgivningsserier och andra publikationer

Utgivningsserier och andra publikationer

Rapporter i olika utgivningsserier, återrapportering, annan återkommande rapportering och publikationer som inte ingår i vår rapportserie.

Publikation: Användning av anslag 1:11 under 2018

Användning av anslag 1:11 under 2018

I den här återrapporteringen redovisar vi användningen av Anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö under 2018 utifrån olika perspektiv.