Sökresultat

 • Senaste veckan (50)
 • Anslag (1)
 • Anställning (3)
 • Bidrag (1)
 • Blanketter (1)
 • Chef (2)
 • Visa fler
 • Fiskar (1)
 • Fiskevård (1)
 • Forskning (1)
 • Fritidsfiske (2)
 • Föreskrift (2)
 • Gis (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsplanering (2)
 • HIP (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Kattegatt (1)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Organisation (1)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (3)
 • Rapport (3)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Regler (2)
 • Rekrytering (1)
 • Remiss (1)
 • Restaurering (1)
 • Skagerrak (1)
 • Små avlopp (4)
 • Styrdokument (2)
 • Tillstånd (1)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Vrak (1)
 • Yrkesfiske (3)
 • Yttrande (2)
 • Östersjön (1)
 • Övergödning (1)

 • Yrkesfiske (2)
 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Arter (8)
 • Miljöhot (1)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Vägledningar (3)
 • Föreskrifter (2)
 • Samordningsområden (1)
 • Havsplanering (2)
 • Miljöövervakning (1)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Konventioner (3)
 • Vårt uppdrag (4)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remisser (1)
 • Yttranden (1)
 • Jobba hos oss (1)
 • Publikationer (3)
 • Medarbetarsidor (12)
 • Kalendarium (5)

 • Art (1)
 • Dokument (5)
 • Faktasida (27)
 • Kalenderhändelse (5)
 • Nyhet (2)
 • Publikation (1)
 • Vanlig fråga (8)
 • Yttrande (1)

 • Senaste dagen (5)
 • Senaste månaden (50)
 • Senaste året (50)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Yrkesfiske

Yrkesfiske

Start Yrkesfiske Följ den dagliga infiskningen Se hur mycket av fisket i svenska kvoter som har fiskats upp. Ändrade fiskeregler, realtidsstängningar och nyheter för yrkesfiskare Vill du läsa om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande aktuell

Faktasida: Karriär och jobb

Karriär och jobb

Taggar: Anställning Organisation Rekrytering Karriär och jobb HaV:s karriärsida Vill du jobba hos oss? På HaV:s karriärsida hittar du lediga tjänster. Lediga jobb just nu

Faktasida: Publikationer

Publikationer

Vi tar fram en mängd rapporter varje år, både själva och genom andra. Dessa presenteras här i kronologisk ordning, baserat på det datum då rapporten publicerades.

Faktasida: Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar för fiske efter torsk.

Faktasida: Remisser från HaV

Remisser från HaV

Här hittar du de förslag som vi har ute på remiss. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.

Faktasida: Regeringsuppdrag

Regeringsuppdrag

Vi arbetar på regeringens uppdrag. Här listar vi alla uppdrag som vi fått genom regleringsbrev eller särskilda beslut.

Faktasida: Bidrag till lokala fiskevårdsprojekt

Bidrag till lokala fiskevårdsprojekt

Du kan söka bidrag för åtgärder som främjar fiskevården, exempelvis fisketillsyn eller utsättning av fisk. Ansökan skickas till länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras. Här hittar du information om fiskevårdsbidrag och om hur du söker medel.

Faktasida: Förslag till havsplaner

Förslag till havsplaner

Det är många som ska samsas om havet - därför behövs planering. Här är de förslag till havsplaner som alla kunde granska och kommentera från mars till juni 2019.

Faktasida: Evenemang

Evenemang

För att vi ska bli framgångsrika i vårt uppdrag behöver vi möta och lyssna till människor och organisationer i omvärlden. Du kan träffa medarbetare från Havs- och vattenmyndigheten på en rad olika seminarier, konferenser, mässor och evenemang under året.

Faktasida: Medarbetarsidor

Medarbetarsidor

Start Medarbetarsidor + Visa fler nyheter Kalendarium 26 nov: Frukostmöte 26 november Se hela kalendariet » HaV i andra medier 5 nov: Projekt ska säkra vattentillgången 4 nov: Nytt toppnamn till expertrådet för klimatanpassning 3 nov: Får pengar till