Sökresultat

 • Senaste veckan (68)
 • Algblomning (1)
 • Anslag (4)
 • Anställning (3)
 • Arbetstid (1)
 • Avtal (1)
 • Visa fler
 • Badvatten (8)
 • Bidrag (5)
 • Blanketter (1)
 • Broskfiskar (1)
 • Chef (2)
 • Fiskar (2)
 • Fiskevård (1)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsfiske (2)
 • Främmande arter (3)
 • Fångstmottagare (3)
 • Föreskrift (1)
 • Försurning (1)
 • Gis (1)
 • Handel (1)
 • Havs- och vattenforum (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (4)
 • Havsförvaltning (2)
 • Havsplanering (12)
 • Kalkning (1)
 • Kvoter (1)
 • Miljödata (2)
 • Miljöövervakning (2)
 • Programområde Kust och Hav (2)
 • Publikation (3)
 • Regler (3)
 • Rutin (1)
 • Ryggradslösa djur (2)
 • Skyddade områden (1)
 • Spårbarhet (1)
 • Statistik (2)
 • Styrdokument (2)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Yrkesfiske (7)
 • Övergödning (2)

 • Yrkesfiske (8)
 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Arter (6)
 • Badvatten (13)
 • Miljöhot (3)
 • Anslag och bidrag (5)
 • Vägledningar (1)
 • Föreskrifter (1)
 • Samordningsområden (2)
 • Havsplanering (12)
 • Data och statistik (2)
 • Kartor och Gis (3)
 • Miljömål och direktiv (4)
 • Medarbetarsidor (7)
 • Kalendarium (1)

 • Art (2)
 • Dokument (3)
 • Faktasida (54)
 • Kalenderhändelse (1)
 • Nyhet (4)
 • Utlysning (1)
 • Vanlig fråga (3)

 • Senaste dagen (10)
 • Senaste månaden (68)
 • Senaste året (68)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Badvatten

Badvatten

Sök i kartan efter information om badplatser. Du kan även söka och visa badplatser i en viss kommun . Frågor och svar Här hittar du svar på vanliga frågor om badvatten .

Faktasida: Havs- och vattenmiljöanslaget

Havs- och vattenmiljöanslaget

Vi ansvarar för Havs- och vattenmiljöanslaget, anslag 1:11. Det är ett omfattande anslag som stödjer många skilda verksamheter och aktiviteter. I projektkatalogen kan du söka information om projekt som fått pengar ur anslaget.

Faktasida: Anslag och bidrag

Anslag och bidrag

Våra anslag är kraftfulla verktyg för att få veta mer om vår natur och miljöproblem som vi står inför. Anslagen ska leda till miljöförbättrande åtgärder i hav, sjöar och vattendrag.  Vi testar även nya metoder och verktyg genom att stödja pilotprojekt.

Faktasida: Försurning av sjöar och vattendrag

Försurning av sjöar och vattendrag

Den huvudsakliga orsaken till försurning är den omfattande förbränningen av svavelhaltig kol och olja under 1900-talet. Men kraftigt minskade utsläpp har lett till att nedfallet av sulfat nu är nere på samma nivåer som för hundra år sedan. Idag är skogsbruket en starkt bidragande orsak till försurning.

Faktasida: Havsplanering

Havsplanering

Många ska samsas om havet. Havsplanering är till för att havet ska användas hållbart och effektivt nu och i framtiden. Havsplanerna ska bidra till hållbar utveckling.

Faktasida: Krabba - Minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Krabba - Minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Redskap, minimimått och fiskemetoder för fiske efter krabba.

Faktasida: Främmande arter

Främmande arter

Främmande arter är de som med människans hjälp sprids utanför sina naturliga utbredningar. I sina nya miljöer kan de bli harmlösa eller orsaka stor skada. Det är svårt att förutse. Därför är det viktigt att motverka introduktion och spridning av främmande arter i svenska vatten.

Faktasida: Handel & spårbarhet

Handel & spårbarhet

Här kan du läsa om vad som gäller för handel, export, import och spårbarhet av fiskeriprodukter.

Dokument: Kollektivavtal

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i olika frågor på en arbetsplats. Det finns både centrala och lokala kollektivavtal. Som namnet anger så omfattas alla på arbetsplatsen av ett kollektivavtal, trots att det är ett avtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna.

Faktasida: Förslag till havsplaner

Förslag till havsplaner

Det är många som ska samsas om havet - därför behövs planering. Här är de förslag till havsplaner som alla kunde granska och kommentera från mars till juni 2019.