Sökresultat

 • Publikation (16)
 • Senaste månaden (16)
 • Fiskar (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Havsplanering (9)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Visa fler
 • Miljöövervakning (1)
 • Rapport (4)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Vattenkraft (1)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Årsredovisning (1)

 • Publikationer (15)
 • Bibliotek (1)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (15)

 • Senaste året (16)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

En samlad resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Publikation: Havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Förslag till regeringen

Havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Förslag till regeringen

Detta dokument är Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner som lämnats till regeringen.

Publikation: Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2019

Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjade av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurserna. Årsredovisningen ger en sammanfattning av verksamhetens resultat, kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning

Publikation: Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2017

Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2017

Sveriges underlag till HELCOM:s sjunde Pollution Load Compilation, PLC7.

Faktasida: Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Här finns nyhetsbrev som berör myndighetens ansvarsområden samlade. Kontakta bibliotekarien om du vill lägga fler nyhetsbrev till listan.

Publikation: Redogörelse för dialogen i havsplaneringen

Redogörelse för dialogen i havsplaneringen

Detta dokument redovisar genomförande av en flerårig och omfattande dialog i arbetet med att ta fram förslag till havsplaner.

Publikation: Sammanfattande yttrande om förslag till havsplaner

Sammanfattande yttrande om förslag till havsplaner

Dokumentet innehåller ett sammanfattande yttrande som i enlighet med havsplaneringsförordningen (2015:400) ska åtfölja Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner vid överlämnande till regeringen.

Publikation: Natur i havsplaneringen - underlag till regeringen

Natur i havsplaneringen - underlag till regeringen

Detta PM ger en fördjupning om utgångspunkter och underlag för natur och klimat i havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.

Publikation: Hållbarhetsbeskrivning av havsplaner - underlag till regeringen

Hållbarhetsbeskrivning av havsplaner - underlag till regeringen

Detta dokument innehåller en hållbarhetsbeskrivning av havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.

Publikation: Miljökonsekvensbeskrivning av havsplaner - underlag till regeringen

Miljökonsekvensbeskrivning av havsplaner - underlag till regeringen

Detta dokument innehåller miljökonsekvensbeskrivning av havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.