Sökresultat

 • Miljöövervakning (18)
 • Senaste månaden (18)
 • Algblomning (1)
 • Anslag (1)
 • Främmande arter (1)
 • Grundvatten (1)
 • Visa fler
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Klimat (1)
 • Miljödata (2)
 • Programområde Kust och Hav (2)
 • Programområde Sötvatten (10)
 • Publikation (3)
 • Rapport (3)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Statistik (1)
 • Sötvatten (7)
 • Undersökningstyper (1)
 • Övergödning (2)

 • Arter (1)
 • Miljöhot (1)
 • Vägledningar (1)
 • Samordningsområden (1)
 • Miljöövervakning (8)
 • Data och statistik (1)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Publikationer (3)
 • Medarbetarsidor (1)
 • Kalendarium (1)

 • Faktasida (13)
 • Kalenderhändelse (1)
 • Publikation (3)
 • Regeringsuppdrag (1)

 • Senaste året (18)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Marina informationscentraler

Marina informationscentraler

I Sverige finns tre marina informationscentraler – Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet – som drivs av länsstyrelserna på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Faktasida: Fokuslista på invasiva främmande arter för miljöövervakare

Fokuslista på invasiva främmande arter för miljöövervakare

Syftet med fokuslistan är att uppmuntra miljöövervakare att rapportera främmande arter direkt till Artportalen, både för inspiration och bättre artkunskap. Fokuslistan ska leda till:

Kalenderhändelse: Miljöövervakningsdagarna

Miljöövervakningsdagarna

Välkommen till årets miljöövervakningsdagar som hålls i Karlstad.

Faktasida: Copernicus

Copernicus

Copernicus samlar in, bearbetar och förmedlar tillförlitlig information om miljö- och säkerhet som användaranpassade tjänster. Programmet är en ambitiös och långsiktig gemensam satsning av EU, europeiska rymdagenturen ESA och deras respektive medlemsländer.

Dokument: Hydrogeologi

Hydrogeologi

Undersökningstypen syftar till att upprätta en beskrivning av de hydrogeologiska förhållandena ur såväl kvantitativ som kvalitativ synpunkt och att utgöra underlag för validering av beräkningsmodeller

Faktasida: Tillförsel av kväve till kusten

Tillförsel av kväve till kusten

Statistikområdet Tillförsel av kväve till kusten beskriver mängden vattenburen kväve som når kusten från landbaserade källor. Data kommer från Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakningsprogram för flodmynningar och från större punktkällor; avloppsreningsverk och industrier, med utsläpp till kusten.

Faktasida: Delprogram trend- och omdrevsstationer- grundvatten

Delprogram trend- och omdrevsstationer- grundvatten

Delprogrammet Trend- och omdrevsstationer- grundvatten ska ge en bild av tillstånd och trender i Sveriges grundvattenmagasin.

Faktasida: Delprogram trendstationer sjöar

Delprogram trendstationer sjöar

Delprogrammet Trendstationer sjöar ska ge ett mått på tillstånd i lokalt opåverkade sjöar i Sverige.

Faktasida: Delprogram omdrevsstationer sjöar

Delprogram omdrevsstationer sjöar

Delprogrammet ska ge en tillståndsbeskrivning av alla Sveriges sjöar och ge underlag för kartor som beskriver överskridandet av kritisk belastning.

Faktasida: Delprogram stora sjöarna

Delprogram stora sjöarna

Delprogrammet Stora sjöarna omfattar programmen för tre regionala vattenvårdsförbund: Vänerns vattenvårdsförbund, Vätternvårdsförbundet och Mälarens vattenvårdsförbund.