Sökresultat

 • Art (4)
 • Senaste månaden (4)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Fredade arter (1)
 • Främmande arter (3)
 • Marina däggdjur (1)
 • Visa fler
 • Ryggradslösa djur (2)
 • Växter (1)

 • Arter (4)

 • Senaste veckan (2)
 • Senaste året (4)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida om arter: Blåskrabba

Blåskrabba

Blåskrabbor kan uppträda i massförekomst. De finns som främmande art längs Atlantkusten och Nordsjökusten, och ett ökande antal blåskrabbor har hittats även på svenska västkusten.

Faktasida om arter: Sjögull

Sjögull

Sjögull är en vattenväxt som planterades in som prydnad i Sverige redan under 1800-talet. Den kan lätt förvildas och sprida sig, och är nu en invasiv art i svenska vattendrag.

Faktasida om arter: Tumlare

Tumlare

Tumlare är en skygg liten val som förekommer i våra kustvatten, och som behöver skyddade områden där den kan föda sina ungar. I Östersjön finns en helt egen population tumlare som nu är akut hotad.

Faktasida om arter: Kinesisk ullhandskrabba

Kinesisk ullhandskrabba

Kinesisk ullhandskrabba har stor förmåga att anpassa sig till olika miljöer och betraktas därför som en av världens mest invasiva arter. Den lever i sötvatten men tar sig till i havet när den ska föröka sig.