Sökresultat

 • Senaste månaden (257)
 • Algblomning (8)
 • Anslag (1)
 • Anställning (5)
 • Arbetstid (1)
 • Avtal (1)
 • Visa fler
 • Badvatten (14)
 • Bidrag (6)
 • Blanketter (3)
 • Broskfiskar (2)
 • Båtbottentvätt (1)
 • Chef (6)
 • Dricksvatten (1)
 • Dumpning (1)
 • Farliga ämnen (4)
 • Fiskar (3)
 • Fiskevård (1)
 • Forskning (1)
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (4)
 • Främmande arter (13)
 • Föreskrift (1)
 • Försurning (1)
 • Gis (1)
 • Grundvatten (2)
 • Handbok (2)
 • Handel (2)
 • Havs- och vattenforum (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (2)
 • Havsförvaltning (3)
 • Havsplanering (1)
 • Intern service (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Kattegatt (4)
 • Kvoter (3)
 • Lagstiftning (1)
 • Lön (1)
 • Marina däggdjur (3)
 • Miljökvalitetsnormer (2)
 • Miljöövervakning (55)
 • Muddring (1)
 • Organisation (2)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Programområde Sötvatten (2)
 • Publikation (4)
 • Rapport (8)
 • Regeringsuppdrag (7)
 • Regler (2)
 • Rekrytering (1)
 • Remiss (3)
 • Restaurering (4)
 • Riksintresse (1)
 • Rutin (4)
 • Ryggradslösa djur (2)
 • Sjukskrivning (1)
 • Skagerrak (4)
 • Skräp/marint skräp (3)
 • Skyddade områden (2)
 • Små avlopp (21)
 • Spårbarhet (1)
 • Statistik (2)
 • Styrdokument (6)
 • Säkerhet (2)
 • Sötvatten (1)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (1)
 • Tillsynsvägledning (5)
 • Tjänsteresa (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenförvaltning (3)
 • Vattenkraft (5)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vattenverksamhet (4)
 • Vrak (3)
 • Vägledning (5)
 • Växter (1)
 • Yrkesfiske (9)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (5)
 • Övergödning (7)

 • Yrkesfiske (10)
 • Sport- och fritidsfiske (2)
 • Arter (25)
 • Badvatten (9)
 • Fritidsbåtar (1)
 • Miljöhot (18)
 • Skyddade områden (1)
 • Anslag och bidrag (2)
 • Vägledningar (37)
 • Föreskrifter (1)
 • Samordningsområden (14)
 • Havsplanering (1)
 • Miljöövervakning (52)
 • Data och statistik (2)
 • Kartor och Gis (1)
 • Miljömål och direktiv (4)
 • Konventioner (5)
 • Vårt uppdrag (12)
 • Regeringsuppdrag (5)
 • Remisser (3)
 • Pressrum (4)
 • Organisation (2)
 • Publikationer (5)
 • Bibliotek (1)
 • Medarbetarsidor (48)
 • Kalendarium (18)

 • Art (7)
 • Dokument (60)
 • Faktasida (113)
 • Kalenderhändelse (18)
 • Nyhet (11)
 • Publikation (5)
 • Regeringsuppdrag (5)
 • Remiss (3)
 • Utlysning (1)
 • Vanlig fråga (34)

 • Senaste dagen (6)
 • Senaste veckan (62)
 • Senaste året (257)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Organisation

Organisation

Havs- och vattenmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen.

Faktasida om arter: Lax

Lax

Lax finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. Sötvattenlevande (relikta) bestånd av lax förekommer även i Vänern.

Faktasida: Fiskeregler för fritidsfiske

Fiskeregler för fritidsfiske

För att skydda och stärka fiskbestånden beslutar vi om regler för fisket i havet och i de fem stora sjöarna samt i tillrinnande vattendrag upp till första definitiva vandringshindret.

Dokument: Handbok - godkänna faktura i Milestone

Handbok - godkänna faktura i Milestone

För att få hjälp med att godkänna fakturor i Milestone kan du titta i den här handboken. Har du frågor om fakturor kan du kontakta ekonomienheten.

Faktasida: LOVA

LOVA

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

Faktasida: Logotyp

Logotyp

Vår logotyp finns i svart, blå och vit. Använd den gärna för att visa myndighetens roll i olika sammanhang. På denna sida kan du ladda ned logotypen i olika format och läsa riktlinjer för hur du använder den.

Faktasida: Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Miljökvalitetsnormer för vatten är bestämmelser om kvaliteten på miljön i en vattenförekomst.

Faktasida: Främmande arter

Främmande arter

Främmande arter är de som med människans hjälp sprids utanför sina naturliga utbredningar. I sina nya miljöer kan de bli harmlösa eller orsaka stor skada. Det är svårt att förutse. Därför är det viktigt att motverka introduktion och spridning av främmande arter i svenska vatten.

Faktasida: Havs- och vattenforum

Havs- och vattenforum

Havs- och vattenforum samlar branschen - en plats för både nätverkande och ny kunskap. Mer information kommer snart!

Faktasida: Lax - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Lax - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Lax finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar för laxfiske.