Sökresultat

 • Senaste månaden (253)
 • Algblomning (4)
 • Anslag (5)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Badvatten (22)
 • Bidrag (9)
 • Visa fler
 • Blanketter (4)
 • Dricksvatten (6)
 • Dumpning (1)
 • Farliga ämnen (5)
 • Fiskar (11)
 • Fiskevård (2)
 • Forskning (3)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsbåt (2)
 • Fritidsfiske (10)
 • Främmande arter (47)
 • Fångstmottagare (1)
 • Föreskrift (3)
 • Försurning (3)
 • Grundvatten (4)
 • Handbok (1)
 • Handel (4)
 • Havs- och vattenforum (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (2)
 • Internationellt arbete (3)
 • Kalkning (1)
 • Karpfiskar (3)
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (2)
 • Kvoter (3)
 • Lagstiftning (4)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Miljöövervakning (34)
 • Muddring (2)
 • Organisation (3)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (12)
 • Rapport (6)
 • Regeringsuppdrag (5)
 • Regler (10)
 • Remiss (1)
 • Restaurering (2)
 • Ryggradslösa djur (23)
 • Skagerrak (1)
 • Skräp/marint skräp (3)
 • Skyddade områden (5)
 • Små avlopp (6)
 • Spårbarhet (1)
 • Statistik (5)
 • Särskilda tillstånd (1)
 • Tillstånd (3)
 • Tillsynsvägledning (6)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenförvaltning (3)
 • Vattenkraft (4)
 • Vattenverksamhet (6)
 • Vrak (2)
 • Vägledning (9)
 • Växter (5)
 • Yrkesfiske (24)
 • Yttrande (1)
 • Årsredovisning (2)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Östersjön (3)
 • Övergödning (1)

 • Yrkesfiske (16)
 • Sport- och fritidsfiske (4)
 • Arter (55)
 • Avlopp (1)
 • Badvatten (22)
 • Fritidsbåtar (2)
 • Miljöhot (25)
 • Skyddade områden (2)
 • Anslag och bidrag (8)
 • Vägledningar (23)
 • Föreskrifter (3)
 • Lagstiftning (3)
 • Samordningsområden (14)
 • Miljöövervakning (34)
 • Data och statistik (3)
 • Kartor och Gis (1)
 • Miljömål och direktiv (3)
 • Konventioner (3)
 • Vårt uppdrag (9)
 • Regeringsuppdrag (4)
 • Remisser (1)
 • Yttranden (1)
 • Organisation (1)
 • Publikationer (11)
 • Bibliotek (3)
 • Kalendarium (1)

 • Art (46)
 • Dokument (32)
 • Faktasida (124)
 • Kalenderhändelse (1)
 • Nyhet (7)
 • Publikation (10)
 • Regeringsuppdrag (4)
 • Remiss (1)
 • Vanlig fråga (27)
 • Yttrande (1)

 • Senaste dagen (53)
 • Senaste veckan (62)
 • Senaste året (253)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida om arter: Åtgärder för torskbeståndet

Åtgärder för torskbeståndet

Torskbestånden i haven som omger Sverige mår inte bra. Havs- och vattenmyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag på åtgärder för att skydda och förbättra tillståndet för torsken.

Faktasida: Yrkesfiske

Yrkesfiske

Start Yrkesfiske Följ den dagliga infiskningen Se hur mycket av fisket i svenska kvoter som har fiskats upp. Ändrade fiskeregler, realtidsstängningar och nyheter för yrkesfiskare Vill du läsa om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande aktuell

Faktasida: Badvatten

Badvatten

Sök i kartan efter information om badplatser. Du kan även söka och visa badplatser i en viss kommun . Frågor och svar Här hittar du svar på vanliga frågor om badvatten .

Faktasida: Avlopp

Avlopp

I Sverige finns det ungefär cirka 700 000 små avlopps-anläggningar som har vattentoalett ansluten, men inte är kopplade till kommunala reningsverk. Avloppsanläggningar som är gamla eller inte fungerar är en källa till spridning av bakterier och miljöfarliga ämnen. De bidrar också till övergödningen av våra sjöar, vattendrag och kustvatten

Faktasida: Vägledningar för prövning och tillsyn av små avlopp

Vägledningar för prövning och tillsyn av små avlopp

Här har vi samlat de viktigaste vägledningsdokumenten.

Faktasida: Havs- och vattenmiljöanslaget

Havs- och vattenmiljöanslaget

Vi ansvarar för Havs- och vattenmiljöanslaget, anslag 1:11. Det är ett omfattande anslag som stödjer många skilda verksamheter och aktiviteter. I projektkatalogen kan du söka information om projekt som fått pengar ur anslaget.

Faktasida: Övergödning

Övergödning

Övergödning är ett utbrett problem i våra sjöar, vattendrag och havsområden, framför allt i södra Sverige. Det försämrar vattenkvaliteten och kan i vissa fall orsaka syrebrist. Arbetet med att minska övergödningen är viktigt och berör många av våra ansvarsområden.

Faktasida: Havs- och vattenforum

Havs- och vattenforum

Havs- och vattenforum samlar branschen - en plats för både nätverkande och ny kunskap.

Faktasida: Frågor och svar om badvatten

Frågor och svar om badvatten

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om badplatser och badvattenkvalitet.

Faktasida om arter: Signalkräfta

Signalkräfta

Den nordamerikanska signalkräftan har importerats och satts ut i ett 20-tal europeiska länder för att ersätta inhemska flodkräftor som drabbats av kräftpest. Men signalkräftor visade sig själva bära på kräftpestsvampen, därför ska de aldrig ska planteras ut i vatten där flodkräftan kan leva.