Sökresultat

 • Senaste månaden (204)
 • Algblomning (1)
 • Anslag (5)
 • Anställning (7)
 • Arbetstid (2)
 • Arter med åtgärdsprogram (4)
 • Visa fler
 • Avtal (1)
 • Badvatten (16)
 • Bidrag (7)
 • Blanketter (5)
 • Broskfiskar (2)
 • Båtbottentvätt (1)
 • Chef (5)
 • Dricksvatten (1)
 • Farliga ämnen (4)
 • Fiskar (11)
 • Fiskevård (1)
 • Forskning (2)
 • Fredade arter (6)
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (10)
 • Främmande arter (12)
 • Fångstmottagare (4)
 • Föreskrift (3)
 • Försurning (2)
 • Gis (2)
 • Grundvatten (1)
 • Handel (2)
 • Havs- och vattenforum (5)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (5)
 • Havsförvaltning (5)
 • Havsplanering (14)
 • Intern service (3)
 • Internationellt arbete (2)
 • IT-support (1)
 • Kalkning (1)
 • Karpfiskar (1)
 • Kvoter (6)
 • Lagstiftning (2)
 • Ledighet (1)
 • Lön (2)
 • Marina däggdjur (2)
 • Miljödata (3)
 • Miljökvalitetsnormer (3)
 • Miljöövervakning (9)
 • Organisation (4)
 • Programområde Kust och Hav (3)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (22)
 • Rapport (10)
 • Regeringsuppdrag (5)
 • Regler (9)
 • Remiss (2)
 • Riksintresse (1)
 • Rutin (6)
 • Ryggradslösa djur (8)
 • Sjukskrivning (2)
 • Skagerrak (1)
 • Skyddade områden (2)
 • Små avlopp (3)
 • Spårbarhet (2)
 • Statistik (9)
 • Styrdokument (7)
 • Säkerhet (3)
 • Särskilda tillstånd (1)
 • Sötvatten (2)
 • Telefoni (2)
 • Tidredovisning (2)
 • Tillstånd (2)
 • Tillsynsvägledning (2)
 • Undersökningstyper (3)
 • Vattenbruk (3)
 • Vattenförvaltning (6)
 • Vattenkraft (3)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Vrak (4)
 • Vägledning (5)
 • Yrkesfiske (25)
 • Årsredovisning (1)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (2)
 • Övergödning (3)

 • Yrkesfiske (25)
 • Sport- och fritidsfiske (5)
 • Arter (20)
 • Badvatten (33)
 • Fritidsbåtar (1)
 • Miljöhot (9)
 • Skyddade områden (1)
 • Anslag och bidrag (7)
 • Vägledningar (11)
 • Föreskrifter (3)
 • Lagstiftning (2)
 • Samordningsområden (9)
 • Havsplanering (17)
 • Data och statistik (6)
 • Kartor och Gis (4)
 • Miljömål och direktiv (7)
 • Konventioner (2)
 • Vårt uppdrag (4)
 • Remisser (2)
 • Organisation (1)
 • Kontakta oss (1)
 • Publikationer (21)
 • Bibliotek (1)
 • Medarbetarsidor (23)
 • Kalendarium (4)

 • Art (8)
 • Dokument (11)
 • Faktasida (138)
 • Kalenderhändelse (4)
 • Nyhet (11)
 • Publikation (21)
 • Remiss (2)
 • Utlysning (2)
 • Vanlig fråga (7)

 • Senaste dagen (10)
 • Senaste veckan (68)
 • Senaste året (204)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Yrkesfiske

Yrkesfiske

Start Yrkesfiske Följ den dagliga infiskningen Se hur mycket av svenskt fiske i anvisade kvoter som har fiskats upp. Ändrade fiskeregler, realtidsstängningar och nyheter för yrkesfiskare Vill du läsa om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande

Faktasida: Badvatten

Badvatten

Sök i kartan efter information om badplatser. Du kan även söka och visa badplatser i en viss kommun . Frågor och svar Här hittar du svar på vanliga frågor om badvatten .

Faktasida: Sök medarbetare

Sök medarbetare

Start Kontakta oss Sök medarbetare Sök medarbetare Här kan du söka efter medarbetare på Havs- och vattenmyndigheten. Du kan bläddra fram medarbetare i listan eller använda sökrutan för att filtrera fram medarbetare med olika sökord som exempelvis

Dokument: Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

I verksamhetsstrategin och verksamhetsplanen kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetskoderna används för både tid och fakturor.

Faktasida om arter: Ål

Ål

Den europeiska ålen utgör ett enda bestånd, och dess utbredningsområde sträcker sig över stora delar av Europa. Men rekryteringen av ål till Europa som helhet är mycket svag, och mängden unga ålar som ska bygga upp beståndet har rasat sedan 1980-talet. Ålfiske är nu förbjudet i Sverige, med undantag för vissa yrkesfiskare och specifika vatten.

Faktasida: Fiskelicens för yrkesfiskare

Fiskelicens för yrkesfiskare

Du som ska fiska yrkesmässigt i havet behöver en fiskelicens.

Faktasida: Hummerfiske - regler

Hummerfiske - regler

Nya regler för hummerfisket infördes 2017. Detta för att beståndet ska få möjlighet att växa till sig. Här har vi samlat information och regler för vad som gäller under 2019.

Faktasida: Regler för ålfiske

Regler för ålfiske

Sedan 1 maj 2007 råder generellt förbud att fiska ål. Endast den som har särskilt tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten får fiska ål. Om du ändå skulle råka fånga en ål måste du försiktigt släppa tillbaka den.

Faktasida: Daglig infiskning

Daglig infiskning

Tabellen visar registrerat svenskt fiske i anvisade kvoter och uppdateras med en dags fördröjning. Kvantiteter i ton förutom för lax (SAL) där kvantiteten är angiven i antal. OBS! Uppgifterna är preliminära och kan justeras.

Faktasida: Havs- och vattenmiljöanslaget

Havs- och vattenmiljöanslaget

Vi ansvarar för Havs- och vattenmiljöanslaget, anslag 1:11. Det är ett omfattande anslag som stödjer många skilda verksamheter och aktiviteter. I projektkatalogen kan du söka information om projekt som fått pengar ur anslaget.