Sökresultat

 • Senaste månaden (332)
 • Algblomning (3)
 • Anslag (3)
 • Anställning (10)
 • Arbetstid (2)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Visa fler
 • Avtal (1)
 • Badvatten (6)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Bidrag (14)
 • Blanketter (2)
 • Chef (8)
 • Dricksvatten (2)
 • Dumpning (4)
 • Farliga ämnen (5)
 • Fiskar (3)
 • Fiskevård (1)
 • Forskning (3)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsbåt (2)
 • Fritidsfiske (8)
 • Främmande arter (10)
 • Fångstmottagare (6)
 • Föreskrift (6)
 • Försurning (2)
 • Gis (5)
 • Handbok (2)
 • Handel (5)
 • Havs- och vattenforum (4)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (4)
 • Havsförvaltning (3)
 • Havsplanering (6)
 • HIP (1)
 • Internationellt arbete (10)
 • Kalkning (1)
 • Karpfiskar (1)
 • Kattegatt (3)
 • Klimat (2)
 • Kvoter (4)
 • Lagstiftning (4)
 • Ledighet (2)
 • Lön (1)
 • Miljökvalitetsnormer (7)
 • Miljöövervakning (19)
 • Muddring (3)
 • Organisation (13)
 • Programområde Kust och Hav (5)
 • Programområde Sötvatten (7)
 • Publikation (10)
 • Rapport (10)
 • Regeringsuppdrag (27)
 • Regler (9)
 • Rekrytering (3)
 • Remiss (4)
 • Restaurering (4)
 • Rutin (5)
 • Ryggradslösa djur (4)
 • Sjukskrivning (1)
 • Skagerrak (3)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (3)
 • Små avlopp (28)
 • Statistik (4)
 • Styrdokument (9)
 • Säkerhet (1)
 • Särskilda tillstånd (3)
 • Tidredovisning (3)
 • Tillstånd (19)
 • Tillsynsvägledning (7)
 • Tjänsteresa (1)
 • Undersökningstyper (11)
 • Vattenbruk (6)
 • Vattenförvaltning (5)
 • Vattenkraft (22)
 • Vattenskyddsområde (2)
 • Vattenverksamhet (25)
 • Vrak (5)
 • Vägledning (11)
 • Växter (1)
 • Yrkesfiske (30)
 • Yttrande (1)
 • Årsredovisning (4)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (11)
 • Övergödning (6)

 • Yrkesfiske (21)
 • Sport- och fritidsfiske (6)
 • Arter (8)
 • Badvatten (5)
 • Fritidsbåtar (1)
 • Miljöhot (16)
 • Skyddade områden (2)
 • Anslag och bidrag (11)
 • Vägledningar (85)
 • Föreskrifter (5)
 • Lagstiftning (5)
 • Samordningsområden (18)
 • Havsplanering (1)
 • Miljöövervakning (3)
 • Data och statistik (3)
 • Kartor och Gis (3)
 • Miljömål och direktiv (2)
 • Konventioner (10)
 • Vårt uppdrag (30)
 • Regeringsuppdrag (24)
 • Remisser (4)
 • Pressrum (1)
 • Organisation (9)
 • Jobba hos oss (3)
 • Publikationer (9)
 • Bibliotek (3)
 • Medarbetarsidor (40)
 • Kalendarium (12)

 • Art (4)
 • Dokument (37)
 • Faktasida (217)
 • Kalenderhändelse (12)
 • Nyhet (11)
 • Publikation (7)
 • Regeringsuppdrag (22)
 • Remiss (4)
 • Utlysning (2)
 • Vanlig fråga (16)

 • Senaste dagen (3)
 • Senaste veckan (36)
 • Senaste året (332)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Organisation

Organisation

Havs- och vattenmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen.

Faktasida: Yrkesfiske

Yrkesfiske

Start Yrkesfiske Följ den dagliga infiskningen Se hur mycket av svenskt fiske i anvisade kvoter som har fiskats upp. Ändrade fiskeregler, realtidsstängningar och nyheter för yrkesfiskare Vill du läsa om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande

Dokument: Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

I verksamhetsstrategin och verksamhetsplanen kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetskoderna används för både tid och fakturor.

Faktasida: Hummerfiske - regler

Hummerfiske - regler

Nya regler för hummerfisket infördes 2017. Detta för att beståndet ska få möjlighet att växa till sig. Här har vi samlat information och regler för vad som gäller under 2019.

Faktasida: Vägledningar för prövning och tillsyn av små avlopp

Vägledningar för prövning och tillsyn av små avlopp

Här har vi samlat de viktigaste vägledningsdokumenten.

Faktasida: LOVA

LOVA

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

Faktasida: Publikationer

Publikationer

Vi tar fram en mängd rapporter varje år, både själva och genom andra. Dessa presenteras här i kronologisk ordning, baserat på det datum då rapporten publicerades.

Faktasida: Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar för fiske efter torsk.

Faktasida: Minimimått och maximimått för fångst

Minimimått och maximimått för fångst

Vid fiske längs våra kuster finns det reglerat vilka minimimått och maximimått som gäller för ett antal arter.

Faktasida: Karriär och jobb

Karriär och jobb

Taggar: Anställning Organisation Rekrytering Karriär och jobb HaV:s karriärsida Vill du jobba hos oss? På HaV:s karriärsida hittar du lediga tjänster. Lediga jobb just nu