Sökresultat

 • Senaste dagen (17)
 • Avtal (1)
 • Badvatten (3)
 • Fångstmottagare (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Marina däggdjur (2)
 • Visa fler
 • Miljödata (2)
 • Miljöövervakning (2)
 • Programområde Kust och Hav (2)
 • Publikation (2)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Regler (1)
 • Spårbarhet (2)
 • Statistik (3)
 • Vattenkraft (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Övergödning (2)

 • Yrkesfiske (1)
 • Arter (2)
 • Badvatten (3)
 • Lagstiftning (1)
 • Data och statistik (3)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Bibliotek (2)
 • Medarbetarsidor (1)
 • Kalendarium (1)

 • Art (2)
 • Faktasida (12)
 • Kalenderhändelse (1)
 • Nyhet (1)
 • Regeringsuppdrag (1)

 • Senaste veckan (17)
 • Senaste månaden (17)
 • Senaste året (17)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Vanliga frågor och svar om spårbarhet

Vanliga frågor och svar om spårbarhet

Här får du svar på de vanligaste frågorna som inkommit.

Faktasida: Officiell statistik

Officiell statistik

HaV har ansvaret för Sveriges officiella statistik inom områdena fiske samt havs- och vattenmiljö. Vi publicerar även statistik som inte klassas som officiell statistik.

Faktasida om arter: Gråsäl

Gråsäl

Gråsälen är den största av Sveriges tre sälarter. Den är också den vanligaste, och finns framför allt i Östersjön. Sedan mitten av 1980-talet har beståndet hämtat sig efter skador orsakade av tidigare miljögifter.

Faktasida om arter: Vikarsäl

Vikarsäl

Vikarsälen är en arktisk art som blev kvar i Östersjön efter den senaste istiden för 12 000 år sedan, och den är helt beroende av stabil havsis för att kunna föda sina ungar.

Faktasida: Skydd och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd

Skydd och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd

I syfte att motverka överutnyttjande av gränsöverskridande fiskbestånd finns ett särskilt avtal under havsrättskonventionen - Avtalet om bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande bestånd.

Nyhet: Systemunderhåll på e-tjänsterna fiskerätt och fångstintygsportalen

Systemunderhåll på e-tjänsterna fiskerätt och fångstintygsportalen

På onsdag den 21:e augusti mellan kl 11:00-13:00 utför vi systemunderhåll.

Faktasida: Ordböcker

Ordböcker

Här presenteras länkar till användbara ordböcker och lexikon.

Kalenderhändelse: World Water Week 2019

World Water Week 2019

World Water Week är den årliga kontaktpunkten för världens vattenproblem. Konferensen organiseras av SIWI, Stockholms internationella vatteninstitut. I år kommer World Water Week att ta upp temat "Vatten för vårt samhälle angår alla".

Faktasida: Badplatser i Vimmerby kommun

Badplatser i Vimmerby kommun

Start Badvatten Badplatser i Vimmerby kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Vimmerby kommun För följande badplatser gäller avrådan från bad Borstingen Algblomning: Algblomning (2019-08-13) Krönbadet Algblomning: Pågående algblomning

Faktasida: Badplatser i Borlänge kommun

Badplatser i Borlänge kommun

Start Badvatten Badplatser i Borlänge kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Borlänge kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Bergkvarnsdammen ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Båtstabadet ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Dammyran ⚠