Sökresultat

 • Kartor och Gis (27)
 • Fiskar (1)
 • Fiskevård (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Gis (15)
 • Havsförvaltning (3)
 • Visa fler
 • Havsplanering (3)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Organisation (1)
 • Riksintresse (1)
 • Skyddade områden (6)
 • Sötvatten (1)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Yrkesfiske (3)
 • Övergödning (2)

 • Faktasida (27)

 • Senaste månaden (3)
 • Senaste året (18)
 • Mer än ett år sedan (9)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Kartor & Gis

Kartor & Gis

Allt mer geografisk miljöinformation blir tillgänglig direkt över nätet, detsamma gäller för Havs- och vattenmyndighetens kartor och geodata.

Dokument: Omvända kartan - geografiska data

Omvända kartan - geografiska data

Karta som visar havslandskap i Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Kartans syfte är att på ett intuitivt sätt visualisera olika typer av havsområden och väcka tankar runt miljöskydd och havsplanering.

Dokument: Satellitbaserad statusklassning av Sveriges kustvattenförekomster

Satellitbaserad statusklassning av Sveriges kustvattenförekomster

Datamängden innehåller satellitbaserad data och statusklassningar av klorofyll a och siktdjup samt data om absorption och turbiditet i Sveriges kustvattenförekomster.

Faktasida: Karttjänster från andra

Karttjänster från andra

Du hittar en stor mängd med geografiska datamängder och karttjänster för miljöarbete via sido-länkarna på denna sida.

Faktasida: Vad är karttjänster?

Vad är karttjänster?

Använd karttjänster för att nå geografisk data direkt och alltid i den senaste versionen.

Faktasida: Visa koordinater på en karta

Visa koordinater på en karta

Har du en text med koordinater i så klistra in den här.

Faktasida: Skicka kartor och geodata

Skicka kartor och geodata

Rekommendationer för hur du bäst skickar geografisk information till oss på HaV.

Faktasida: Mer om koordinater

Mer om koordinater

Det finns många olika sätt att beskriva geografisk information och koordinater. Här beskrivs de viktigaste som HaV arbetar med och också våra rekommendationer när du skickar geografisk data till oss.

Dokument: HaVs grundkartor

HaVs grundkartor

Ett antal enklare, översiktliga världskartor lämpliga i skalsteg ner till 1:100 000.

Faktasida: Karttjänster

Karttjänster

Genom att använda karttjänster når du geografisk data direkt och alltid i den senaste versionen.