Sökresultat

 • Övergödning (3)
 • Miljöhot (3)
 • Faktasida (3)
 • Mer än ett år sedan (3)
 • Algblomning (1)
 • Försurning (1)
 • Visa fler
 • Havsförvaltning (1)
 • Jordbruk (2)
 • Miljöövervakning (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Åtgärdsprogram (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Vad gör vi åt övergödningen?

Vad gör vi åt övergödningen?

Övergödning är ett problem i våra hav och vattendrag. Genom att minska näringsbelastningen från mänskliga aktiviteter kan vi på sikt minska problemen. Här kan du läsa mer om åtgärdsarbetet, vad myndigheterna gör och vad du själv kan göra.

Faktasida: Jordbruk

Jordbruk

Jordbruk är viktigt för vår livsmedelsförsörjning, för arbetstillfällen och även för biologisk mångfald. Men jordbruket påverkar också vattenmiljön i våra sjöar och vattendrag, genom näringsbelastning och genom fysisk påverkan.

Faktasida: Övervakning av marin försurning

Övervakning av marin försurning

Den parameter som direkt mäter surhetsgraden i vattnet är pH. Det finns dock svårigheter med de vanliga metoderna som används för att mäta pH.