Sökresultat

 • Miljöhot (19)
 • Faktasida (19)
 • Mer än ett år sedan (19)
 • Algblomning (1)
 • Bidrag (4)
 • Dricksvatten (3)
 • Visa fler
 • Farliga ämnen (2)
 • Fiskevård (2)
 • Forskning (1)
 • Fritidsbåt (1)
 • Försurning (4)
 • Grundvatten (3)
 • Havsförvaltning (1)
 • Jordbruk (2)
 • Kalkning (2)
 • Klimat (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Restaurering (4)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vattenkraft (1)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Övergödning (3)

 • Fritidsbåtar (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Biologiska effekter av försurningen

Biologiska effekter av försurningen

Försurningen har skadat djurlivet i tusentals sjöar och tiotusentals kilometer vattendrag. Låga pH-värden och ökade halter av aluminium ger skador på känsliga arter av fisk och annan fauna.

Faktasida: Vad gör vi åt övergödningen?

Vad gör vi åt övergödningen?

Övergödning är ett problem i våra hav och vattendrag. Genom att minska näringsbelastningen från mänskliga aktiviteter kan vi på sikt minska problemen. Här kan du läsa mer om åtgärdsarbetet, vad myndigheterna gör och vad du själv kan göra.

Faktasida: Töm inte i sjön

Töm inte i sjön

Från och med den 1 april 2015 är det förbjudet att tömma toatanken rätt ut i sjön. Istället ska tanken tömmas vid en toatömningsstation i land så att avfallet kan tas om hand i reningsverken.

Faktasida: Jordbruk

Jordbruk

Jordbruk är viktigt för vår livsmedelsförsörjning, för arbetstillfällen och även för biologisk mångfald. Men jordbruket påverkar också vattenmiljön i våra sjöar och vattendrag, genom näringsbelastning och genom fysisk påverkan.

Faktasida: Miljöpåverkan

Miljöpåverkan

Våra hav, sjöar och vattendrag utsätts ständigt för påverkan genom övergödning, nedskräpning och försurning. Det riskerar att försämra vattenkvaliteten och livsförhållanden för organismer som lever där under en lång tid framöver om inga åtgärder vidtas.

Faktasida: Smartare klimatinformation

Smartare klimatinformation

Smartare klimatinformation, SKI, är ett samarbete mellan HaV och Skogsstyrelsen med målet att skapa verktyg som gör det lättare att använda öppna data från Copernicus inom klimatanpassning.

Faktasida: Vattenbrist

Vattenbrist

Under tider med ovanligt låg nederbörd kan den normala vattennivån förändras så illa att områden drabbas av vattenbrist.

Faktasida: Tips för att spara vatten

Tips för att spara vatten

Här får du några enkla tips för hur du kan minska ditt vattenanvändande.

Faktasida: Vattenbrist och torka – så påverkar det vattenmiljön

Vattenbrist och torka – så påverkar det vattenmiljön

Miljön påverkas på flera sätt när det är vattenbrist och torka. Här kan du läsa om vilka konsekvenser det blir för miljön.

Faktasida: Uppstartsmöte för pilotområden med åtgärdssamordnare

Uppstartsmöte för pilotområden med åtgärdssamordnare

Välkommen till den första samlade träffen med de 20 områden som blir pilotområden i satsningen på lokalt åtgärdsarbete mot övergödning.