Sökresultat

 • Yrkesfiske (19)
 • Mer än ett år sedan (19)
 • Fångstmottagare (5)
 • Handbok (1)
 • Handel (5)
 • Kvoter (4)
 • Visa fler
 • Regler (6)
 • Skagerrak (1)
 • Särskilda tillstånd (2)
 • Yrkesfiske (19)

 • Faktasida (19)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Särskilt tillstånd för fiske efter nordhavsräka

Särskilt tillstånd för fiske efter nordhavsräka

Svenska fiskefartyg, oavsett längd, behöver en fiskelicens för att fiska efter nordhavsräka.

Faktasida: Vägningsjournal

Vägningsjournal

Alla vägningar ska registreras i en så kallad vägningsjournal som ska finnas i närheten av vågen

Faktasida: Vågarna

Vågarna

Swedac är en svensk myndighet som utfärdar föreskrifter om vad som ska gälla för certifiering av vågar (och andra mätinstrument) i Sverige. Dessa föreskrifter följer de EU-direktiv som finns på området. 

Faktasida: Mina sidor

Mina sidor

Mina sidor är dina egna sidor där du som yrkesfiskare ser vad du rapporterat till HaV samt dina uppgifter för ditt särskilda tillstånd för demersala fiskemöjligheter.

Faktasida: Vanliga fel vid rapportering med e-loggbok

Vanliga fel vid rapportering med e-loggbok

En korrekt rapportering ligger till grund för kvotavräkning och utgör ett underlag i framtida förvaltningsarbetet, därför är det det viktigt att rapporteringen är korrekt.

Faktasida: Realtidsstängningar

Realtidsstängningar

EU och Norge har kommit överens om ett system för att snabbt kunna stänga av vissa områden tillfälligt, för att skydda ungfisk av torsk, kolja, sej och vitling i Skagerrak och Nordsjön.

Faktasida: Aktsamhetsområde

Aktsamhetsområde

EU och Norge har kommit överens om ett system för att snabbt kunna uppmärksamma vissa fiskeområden tillfälligt då mycket ungfisk eller undermålig räka påträffats i Nordsjön och Skagerrak.

Faktasida: Kvoter

Kvoter

Den totala tillåtna fångstmängden (TAC) beslutas årsvis på EU-rådet för jordbruk och fiske, i oktober för Östersjön och i december för Västerhavet. Havs- och vattenmyndighetens mål är att de fastställda svenska fiskekvoterna ska efterlevas.

Faktasida: Animaliska biprodukter (ABP)

Animaliska biprodukter (ABP)

Fångst som omfattas av landningsskyldigheten och understiger minsta referensstorlek för bevarande (MRB)  ska tas ombord och landas men får inte säljas till direkt livsmedel.

Faktasida: Regler för fiskeredskap i Skagerrak

Regler för fiskeredskap i Skagerrak

I norsk zon i Skagerrak gäller såväl utkastförbud som nya redskapsbestämmelser sedan 1 januari 2013. I EU:s del av Skagerrak infördes nya redskapsbestämmelser för ett mer selektivt fiske 1 februari 2013.