Sökresultat

 • Handel (2)
 • Arter (2)
 • Mer än ett år sedan (2)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Fiskar (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Visa fler
 • Lagstiftning (1)

 • Art (1)
 • Faktasida (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Skydd av arter och livsmiljöer

Skydd av arter och livsmiljöer

Artskydd är ett område som berörs av flera nationella och EU-gemensamma lagstiftningar samt av internationella konventioner och direktiv. Vi arbetar med att genomföra skydd av vattenlevande arter och miljöer i olika processer.

Faktasida om arter: Glofish

Glofish

Glofish är en genetiskt modifierad akvariefisk, med starka och självlysande färger. Trots att det inom EU är förbjudet att sälja genmodifierad fisk har Glofish hittats i Europa. I Sverige är det Havs- och vattenmyndigheten, HaV, som följer upp om reglerna följs.