Sökresultat

 • Algblomning (21)
 • Anslag (37)
 • Anställning (37)
 • Arbetstid (7)
 • Arter med åtgärdsprogram (38)
 • Avtal (7)
 • Visa fler
 • Badvatten (329)
 • Bedömningsgrunder (7)
 • Bidrag (83)
 • Blanketter (16)
 • Broskfiskar (31)
 • Båtbottentvätt (6)
 • Chef (30)
 • Dricksvatten (50)
 • Dumpning (15)
 • Farliga ämnen (25)
 • Fiskar (157)
 • Fiskevård (35)
 • Forskning (34)
 • Fredade arter (26)
 • Fritidsbåt (12)
 • Fritidsfiske (84)
 • Främmande arter (77)
 • Fångstmottagare (15)
 • Föreskrift (41)
 • Försurning (18)
 • Gis (27)
 • Grundvatten (17)
 • Handbok (14)
 • Handel (21)
 • Havs- och vattenforum (10)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (27)
 • Havsförvaltning (72)
 • Havsplanering (112)
 • HIP (1)
 • Intern service (8)
 • Internationellt arbete (47)
 • IT-support (18)
 • Jordbruk (11)
 • Kalkning (15)
 • Karpfiskar (18)
 • Kattegatt (32)
 • Klimat (20)
 • Kvoter (21)
 • Lagstiftning (15)
 • Ledighet (5)
 • Lön (9)
 • Marin kartering (3)
 • Marina däggdjur (18)
 • Miljödata (28)
 • Miljökvalitetsnormer (37)
 • Miljöövervakning (250)
 • Muddring (15)
 • Organisation (52)
 • Programområde Kust och Hav (66)
 • Programområde Sötvatten (64)
 • Publikation (393)
 • Rapport (275)
 • Regeringsuppdrag (111)
 • Regler (64)
 • Rekrytering (5)
 • Remiss (29)
 • Restaurering (31)
 • Riksintresse (37)
 • Rutin (31)
 • Ryggradslösa djur (59)
 • Sjukskrivning (8)
 • Skagerrak (30)
 • Skräp/marint skräp (15)
 • Skyddade områden (50)
 • Små avlopp (196)
 • Spårbarhet (11)
 • Statistik (29)
 • Styrdokument (39)
 • Säkerhet (12)
 • Särskilda tillstånd (15)
 • Sötvatten (30)
 • Telefoni (8)
 • Tidredovisning (6)
 • Tillstånd (43)
 • Tillsynsvägledning (23)
 • Tjänsteresa (9)
 • Undersökningstyper (73)
 • Vattenbruk (23)
 • Vattenförvaltning (86)
 • Vattenkraft (82)
 • Vattenskyddsområde (9)
 • Vattenverksamhet (58)
 • Vrak (11)
 • Vägledning (88)
 • Växter (14)
 • Yrkesfiske (192)
 • Yttrande (58)
 • Årsredovisning (11)
 • Åtgärdsprogram (17)
 • Östersjön (70)
 • Övergödning (31)

 • Yrkesfiske (120)
 • Sport- och fritidsfiske (36)
 • Arter (241)
 • Avlopp (2)
 • Badvatten (310)
 • Fritidsbåtar (5)
 • Miljöhot (85)
 • Skyddade områden (44)
 • Anslag och bidrag (67)
 • Vägledningar (362)
 • Föreskrifter (32)
 • Lagstiftning (12)
 • Samordningsområden (89)
 • Havsplanering (34)
 • Miljöövervakning (94)
 • Data och statistik (29)
 • Kartor och Gis (21)
 • Miljömål och direktiv (73)
 • Konventioner (49)
 • Vårt uppdrag (185)
 • Regeringsuppdrag (73)
 • Remisser (30)
 • Yttranden (58)
 • Pressrum (13)
 • Organisation (38)
 • Jobba hos oss (3)
 • Kontakta oss (6)
 • Diarium (2)
 • Publikationer (421)
 • Bibliotek (8)
 • Medarbetarsidor (244)
 • Kalendarium (81)

 • Art (185)
 • Dokument (242)
 • E-tjänst (1)
 • Faktasida (1452)
 • Kalenderhändelse (81)
 • Nyhet (63)
 • Publikation (386)
 • Regeringsuppdrag (71)
 • Remiss (28)
 • Utlysning (21)
 • Vanlig fråga (166)
 • Yttrande (57)
 • Återrapportering (5)

 • Senaste veckan (125)
 • Senaste månaden (256)
 • Senaste året (1835)
 • Mer än ett år sedan (923)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Yttranden från HaV

Yttranden från HaV

Havs- och vattenmyndigheten yttrar sig i en mängd olika remisser och ärenden som rör havs- och vattenmiljö. Här är ett urval av våra yttranden, det senaste ligger överst.

Faktasida: Sök medarbetare

Sök medarbetare

Start Kontakta oss Sök medarbetare Sök medarbetare Här kan du söka efter medarbetare på Havs- och vattenmyndigheten. Du kan bläddra fram medarbetare i listan eller använda sökrutan för att filtrera fram medarbetare med olika sökord som exempelvis

Dokument: Utformning av vägledningar och rapporter

Utformning av vägledningar och rapporter

Alla vägledningar och rapporter vi tar fram ska ha en enhetlig utformning och ett tydligt budskap. För att underlätta i ditt arbete finns här en policy med riktlinjer, samt en rutin med checklista.

Dokument: Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

I verksamhetsstrategin och verksamhetsplanen kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetskoderna används för både tid och fakturor.

Faktasida om arter: Öring

Öring

Öringen föds i rinnande vattendrag där de vuxna öringarna placerat sina ägg i gropar under lekperioden på hösten. Arten finns i hela Sverige och lever både i hav, insjöar och vattendrag.

Faktasida: Badvatten

Badvatten

Sök i kartan efter information om badplatser. Du kan även söka och visa badplatser i en viss kommun . Frågor och svar Här hittar du svar på vanliga frågor om badvatten .

Faktasida: Yrkesfiske

Yrkesfiske

Start Yrkesfiske Följ den dagliga infiskningen Se hur mycket av fisket i svenska kvoter som har fiskats upp. Ändrade fiskeregler, realtidsstängningar och nyheter för yrkesfiskare Vill du läsa om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande aktuell

Faktasida: Organisation

Organisation

Havs- och vattenmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen.

Faktasida om arter: Lax

Lax

Lax finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. Sötvattenlevande (relikta) bestånd av lax förekommer även i Vänern.

Dokument: Handbok - godkänna faktura i Milestone

Handbok - godkänna faktura i Milestone

För att få hjälp med att godkänna fakturor i Milestone kan du titta i den här handboken. Har du frågor om fakturor kan du kontakta ekonomienheten.