Sökresultat

 1. Publicerad: 18 november 2013 Uppdaterad: 9 november 2021

  Du som ska fiska yrkesmässigt i havet behöver en fiskelicens. Licensen ger dig rätt att sälja din fångst.

 2. Tabellen visar registrerat svenskt fiske i anvisade kvoter och uppdateras med en dags fördröjning. Kvantiteter i ton förutom för lax (SAL) där kvantiteten är angiven i antal.

 3. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 11 juni 2019

  Det är bara de som tidigare har tillstånd att fiska ål som kan få tillstånd igen. I sötvatten finns det dock vissa vattenområden som är undantagna från ålfiskeförbudet och där fritidsfiske är tillåtet. Det beror på att ålen har mycket liten möjlighet att vandra ut till kusten levande på grund av de vandringshinder som finns på vägen.

 4. Publicerad: 16 februari 2021

  En samlad resursöversikt av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

 5. Publicerad: 1 november 2016 Uppdaterad: 15 december 2016

  Det är förbjudet att fiska efter och landa arter som är fredade. Om du fångar en fredad art ska den omedelbart sättas tillbaka. Här listas de arter som är fredade enligt svensk fiskelagstiftning i svenska vatten.

 6. Publicerad: 3 december 2013 Uppdaterad: 6 oktober 2021

  Här kan du själv enkelt ta fram fångststatistik som inte är officiell statistik från det svenska yrkesfisket i havet för åren 1999 och framåt.

 7. Publicerad: 27 november 2013 Uppdaterad: 4 januari 2018

  Nyheter om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande aktuell information som påverkar villkoren för fisket.

 8. Publicerad: 22 november 2013 Uppdaterad: 29 mars 2016

  Här finns de olika blanketter du behöver om du är yrkesfiskare, om du köper, säljer eller transporterar fisk, eller om du söker bidrag för viss utrustning du behöver skaffa.

 9. Uppföljning av lax (SAL) i ICES delområde 22-29, 30 och 31.

 10. Publicerad: 10 oktober 2017 Uppdaterad: 5 juli 2021

  Tabell över EU-kvot och svenska kvoter TAC i Östersjön för 2022. Svensk kvot är preliminärt uträknad och kan ändras när EU-förordningen publiceras.