Sökresultat

 • Yrkesfiske (159)
 • Bidrag (2)
 • Blanketter (6)
 • Fiskar (11)
 • Fiskevård (9)
 • Forskning (2)
 • Visa fler
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsfiske (32)
 • Främmande arter (3)
 • Fångstmottagare (10)
 • Fångstområden (6)
 • Föreskrift (2)
 • Försurning (1)
 • Grundvatten (1)
 • Handbok (2)
 • Handel (8)
 • Havsplanering (1)
 • Kattegatt (5)
 • Kvoter (16)
 • Lagstiftning (1)
 • Marina däggdjur (4)
 • Miljödata (1)
 • Miljömål (1)
 • Miljöövervakning (3)
 • Organisation (1)
 • Publikation (29)
 • Rapport (7)
 • Redskap (10)
 • Regeringsuppdrag (19)
 • Regler (25)
 • Remiss (8)
 • Riksintresse (3)
 • Ryggradslösa djur (7)
 • Skagerrak (9)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (14)
 • Statistik (21)
 • Särskilda tillstånd (11)
 • Sötvatten (1)
 • Tillstånd (1)
 • Vattenbruk (2)
 • Vindkraft (1)
 • Vägledning (1)
 • Östersjön (6)

 • Yrkesfiske (63)
 • Sport- och fritidsfiske (8)
 • Arter (2)
 • Miljöhot (1)
 • Skyddade områden (2)
 • Anslag och bidrag (3)
 • Lagstiftning (7)
 • Data och statistik (12)
 • Kartor och Gis (10)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (18)
 • Regeringsuppdrag (10)
 • Remisser (8)
 • Publikationer (31)

 • Faktasida (108)
 • Nyhet (2)
 • Publikation (31)
 • Regeringsuppdrag (10)
 • Remiss (8)

 • Senaste veckan (3)
 • Senaste månaden (12)
 • Senaste året (121)
 • Mer än ett år sedan (38)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fiskelicens för yrkesfiskare

Fiskelicens för yrkesfiskare

Du som ska fiska yrkesmässigt i havet behöver en fiskelicens.

Faktasida: Yrkesfiske

Yrkesfiske

Laxkvoten för 2017 i Östersjön är klar Vi har nu beslutat om ändrade föreskrifter gällande kustfiske efter lax i Östersjön. Ändrade fiskeregler, realtidsstängningar och nyheter för yrkesfiskare Vill du läsa om fiskestopp, ändrade ransoner eller

Faktasida: Daglig infiskning

Daglig infiskning

Tabellen visar registrerat svenskt fiske i anvisade kvoter och uppdateras med en dags fördröjning. Kvantiteter i ton förutom för lax (SAL) där kvantiteten är angiven i antal. OBS! Uppgifterna är preliminära och kan justeras.

Faktasida: Regler för ålfiske

Regler för ålfiske

Sedan 1 maj 2007 råder generellt förbud att fiska ål. Endast den som har särskilt tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten får fiska ål. Om du ändå skulle råka fånga en ål måste du försiktigt släppa tillbaka den.

Faktasida: Regler för laxfiske i Östersjön

Regler för laxfiske i Östersjön

Information om svenskt fiske efter lax i område 22-31 under 2017.

Faktasida: Centrum för fiskerikontroll (FMC)

Centrum för fiskerikontroll (FMC)

Vi som jobbar på FMC tar emot olika sorters anmälningar från fisket. Här kan du få hjälp med vad som gäller ditt fiske och det område där du fiskar samt om du behöver support vid elektronisk rapportering. 

Faktasida: Kvoter i Östersjön 2017

Kvoter i Östersjön 2017

Tabell över EU-kvot och svenska kvoter TAC i Östersjön för 2017.

Dokument: Blanketter för verksamma inom yrkesfisket

Blanketter för verksamma inom yrkesfisket

Här finns de olika blanketter du behöver om du är yrkesfiskare, om du köper, säljer eller transporterar fisk, eller om du söker bidrag för viss utrustning du behöver skaffa.

Faktasida: Nytt om fiskeregler

Nytt om fiskeregler

Om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande aktuell information som påverkar villkoren för fisket.

Faktasida: Information om landingsskyldigheten

Information om landingsskyldigheten

Den 1 januari 2015 infördes landningsskyldighet inom EU för att minimera utkast och oönskade fångster samt för att påskynda utvecklingen av ett mer selektivt fiske.

Sidansvarig: Webbredaktionen