Sökresultat

 • Tillstånd (67)
 • Dricksvatten (1)
 • Dumpning (8)
 • Fiskevård (1)
 • Grundvatten (1)
 • Kvoter (1)
 • Visa fler
 • Lagstiftning (1)
 • Miljöbalken (13)
 • Miljöfarlig verksamhet (3)
 • Miljökvalitetsnormer (11)
 • Muddring (9)
 • Publikation (2)
 • Rapport (2)
 • Remiss (1)
 • Riksintresse (3)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (3)
 • Tillsynsvägledning (3)
 • Vattenbruk (4)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vattenkraft (22)
 • Vattenskyddsområde (2)
 • Vattenverksamhet (30)
 • Vindkraft (4)
 • Vägledning (5)
 • Yrkesfiske (1)
 • Yttrande (23)

 • Yrkesfiske (1)
 • Vägledningar (11)
 • Samordningsområden (1)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (31)
 • Yttranden (31)
 • Publikationer (2)

 • Faktasida (34)
 • Publikation (2)
 • Yttrande (31)

 • Senaste dagen (2)
 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (24)
 • Mer än ett år sedan (43)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Muddring och grävning och utfyllnad

Muddring och grävning och utfyllnad

Muddring, grävning och utfyllnader kan påverka miljön i hav, sjöar och vattendrag på flera olika sätt. Om ingreppet görs hänsynsfullt kan påverkan på ekosystemet begränsas.

Faktasida: Yttrande angående ansökan om tillstånd till uppförande och drivande av vindkraftverk i Kattegatt utanför Falkenberg

Yttrande angående ansökan om tillstånd till uppförande och drivande av vindkraftverk i Kattegatt utanför Falkenberg

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig till Mark- och miljööverdomstolen (M 6960-14) angående ett överklagat tillstånd om uppförande och drivande av vindkraftverk

Faktasida: Yttrande över SkiStar AB:s ansökan om vattenuttag ur Åresjön (Indalsälven), Åre kommun

Yttrande över SkiStar AB:s ansökan om vattenuttag ur Åresjön (Indalsälven), Åre kommun

Ansökan om tillstånd till uttag av vatten prövas av Mark- och miljödomstolen i Östersund i mål M 3149-14

Faktasida: Yttrande över ansökan om tillstånd till uppförande av nytt vattenkraftverk vid Edeforsen i Ljusnan, Ljusdals kommun

Yttrande över ansökan om tillstånd till uppförande av nytt vattenkraftverk vid Edeforsen i Ljusnan, Ljusdals kommun

Fortum vill vid Edeforsen bygga ett nytt vattenkraftverk som är ca sex gånger så stort kraftverk som det gamla med omfattande schaktnings-, sprängnings- och muddringsarbeten.

Faktasida: Yttrande i regeringens prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker i Klarälven vid Deje, Forshaga kommun

Yttrande i regeringens prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker i Klarälven vid Deje, Forshaga kommun

Regeringen ska ta ställning till om det är tillåtligt att bekämpa stickmygglarver inom Natura 2000 området.

Faktasida: Yttrande över ansökan om lagligförklaring av anläggningsdelar tillhöriga Blankaströms kraftverk i Emån, Högsby kommun

Yttrande över ansökan om lagligförklaring av anläggningsdelar tillhöriga Blankaströms kraftverk i Emån, Högsby kommun

Ärendet prövas av Mark- och miljödomstolen i Växjö i mål M 3595-14.

Faktasida: Yttrande angående LKAB:s ansökan om tillstånd till gruvanläggning i Leveäniemi, Svappavaara, Kiruna kommun

Yttrande angående LKAB:s ansökan om tillstånd till gruvanläggning i Leveäniemi, Svappavaara, Kiruna kommun

Havs- och vattenmyndigheten anser, i mål M 12-14, att det finns skäl att ifrågasätta att den nuvarande verksamheten inte har bidragit till märkbara negativa effekter i recipienten.

Faktasida: Yttrande angående lagligförklaring av Blankaströms vattenkraftverk i Emån, Kalmar län

Yttrande angående lagligförklaring av Blankaströms vattenkraftverk i Emån, Kalmar län

Eon ansöker om lagligförklaring av delar av Blankaströms vattenkraftverk i Emån. Ärendet prövas av Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt i mål M 3595-14.

Faktasida: Yttrande angående Nordkalk AB:s tillstånd till bergtäkt och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker,Gotlands kommun

Yttrande angående Nordkalk AB:s tillstånd till bergtäkt och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker,Gotlands kommun

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig (Mark- och miljööverdomstolen, M 5431-14) över den överklagade deldomen beträffande tillstånd för Nordkalk AB att bedriva bergtäkt och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker.

Faktasida: Yttrande angående tillstånd till vindkraftverk i Kattegatt, Falkenbergs kommun

Yttrande angående tillstånd till vindkraftverk i Kattegatt, Falkenbergs kommun

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig till Mark- och miljööverdomstolen i ärende M 6960-14 som gäller ett överklagat tillstånd från mark- och miljödomstolen.

Sidansvarig: Webbredaktionen