Sökresultat

 • Tillstånd (47)
 • Dricksvatten (1)
 • Dumpning (7)
 • Fiskevård (1)
 • Grundvatten (1)
 • Kvoter (1)
 • Visa fler
 • Lagstiftning (1)
 • Miljöbalken (6)
 • Miljökvalitetsnormer (6)
 • Muddring (6)
 • Publikation (2)
 • Rapport (2)
 • Regler (1)
 • Riksintresse (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (2)
 • Tillsynsvägledning (3)
 • Vattenbruk (3)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vattenkraft (18)
 • Vattenskyddsområde (2)
 • Vattenverksamhet (29)
 • Vindkraft (1)
 • Vägledning (5)
 • Yrkesfiske (2)
 • Yttrande (6)

 • Yrkesfiske (2)
 • Vägledningar (11)
 • Samordningsområden (1)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (8)
 • Yttranden (8)
 • Publikationer (2)

 • Faktasida (36)
 • Nyhet (1)
 • Publikation (2)
 • Yttrande (8)

 • Senaste veckan (3)
 • Senaste månaden (13)
 • Senaste året (37)
 • Mer än ett år sedan (10)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Muddring och grävning och utfyllnad

Muddring och grävning och utfyllnad

Muddring, grävning och utfyllnader kan påverka miljön i hav, sjöar och vattendrag på flera olika sätt. Om ingreppet görs hänsynsfullt kan påverkan på ekosystemet begränsas.

Faktasida: E-tjänsten Fiskerätt

E-tjänsten Fiskerätt

Fiskerätt är en e-tjänst för ansökan av tillfälliga överlåtelser av individuella fiskerättigheter och fiskemöjligheter under året.

Faktasida: Rapporter om små avlopp

Rapporter om små avlopp

Här hittar du som tillsynsvägleder och handlägger ärenden om små avlopp rapporter och vägledningsdokument.

Faktasida: Bästa möjliga teknik för vattenkraften

Bästa möjliga teknik för vattenkraften

Havs- och vattenmyndigheten samordnar, i samverkan med en bred arbets- och referensgrupp med många experter, ett arbete med att ta fram en vägledning gällande lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraften.

Faktasida: Innehåll i en dumpningsansökan

Innehåll i en dumpningsansökan

En ansökan om dispens från dumpningsförbudet ska innehålla en redogörelse för hur dumpningen kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Faktasida: Rättsfall

Rättsfall

Yttranden och domar i olika ärenden kan vara till vägledning för tillsynen och hur ansökan och tillstånd bör utformas.

Faktasida: Untra vattenkraftverk i Dalälven

Untra vattenkraftverk i Dalälven

Tillståndsprövning av ett nytt vattenkraftverk i Dalälven i ett område som omfattas av förbud mot ny vattenkraft enligt 4 kap 6 § miljöbalken.

Faktasida: Blankaströms vattenkraftverk i Emån

Blankaströms vattenkraftverk i Emån

E.ON Vattenkraft Sverige AB ansökte i början av 2010 om tillstånd till ombyggnad och effektivisering av Blankaströms kraftverk, i Emån, Kalmar län. Vattenkraftverket ligger i ett Natura 2000-område och i ett område där utbyggnad av vattenkraft är förbjuden enligt 4 kap 6 § miljöbalken.

Faktasida: Blankaströms vattenkraftverk i Emån

Blankaströms vattenkraftverk i Emån

Avslag på ansökan om tillstånd till ombyggnad och effektivisering av vattenkraftverk.

Faktasida: Untra vattenkraftverk i Dalälven

Untra vattenkraftverk i Dalälven

Avslag på ansökan om tillstånd till ny kraftstation i anslutning till Untra vattenkraftverk i Dalälven.

Sidansvarig: Webbredaktionen