Sökresultat

 • Tillstånd (39)
 • Dricksvatten (1)
 • Dumpning (5)
 • Kvoter (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljökvalitetsnormer (6)
 • Visa fler
 • Muddring (4)
 • Publikation (2)
 • Rapport (2)
 • Remiss (1)
 • Små avlopp (2)
 • Tillsynsvägledning (3)
 • Vattenbruk (3)
 • Vattenkraft (16)
 • Vattenskyddsområde (2)
 • Vattenverksamhet (23)
 • Vägledning (4)
 • Yrkesfiske (2)
 • Yttrande (1)

 • Yrkesfiske (1)
 • Vägledningar (10)
 • Samordningsområden (1)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Remisser (1)
 • Yttranden (2)
 • Publikationer (2)

 • Dokument (18)
 • Faktasida (16)
 • Publikation (2)
 • Remiss (1)
 • Yttrande (2)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (28)
 • Mer än ett år sedan (11)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Muddring och grävning och utfyllnad

Muddring och grävning och utfyllnad

Muddring, grävning och utfyllnader kan påverka miljön i hav, sjöar och vattendrag på flera olika sätt. Om ingreppet görs hänsynsfullt kan påverkan på ekosystemet begränsas.

Faktasida: Tillståndsprövning enligt gränsälvsöverenskommelsen

Tillståndsprövning enligt gränsälvsöverenskommelsen

Havs- och vattenmyndigheten är sedan 1 juli 2011 utpekad bevakningsmyndighet enligt gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland.

Faktasida: E-tjänsten Fiskerätt

E-tjänsten Fiskerätt

Fiskerätt är en e-tjänst för ansökan av tillfälliga överlåtelser av individuella fiskerättigheter och fiskemöjligheter under året.

Publikation: Bättre rådlös än rådvill?

Bättre rådlös än rådvill?

Den här rapporten är en utvärdering av Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:16 om vattenskyddsområde.

Faktasida: Genetiskt modifierade vattenlevande organismer

Genetiskt modifierade vattenlevande organismer

För att hantera genetiskt modifierade organismer (GMO) krävs en anmälan och/eller tillstånd från den ansvariga tillsynsmyndigheten.

Faktasida: Vattenbruk omfattas av miljöbalkens krav

Vattenbruk omfattas av miljöbalkens krav

Alla typer av vattenbruk omfattas av miljöbalkens krav. Syftet är att främja en hållbar utveckling, så att nuvarande och kommande generationer kan garanteras en hälsosam och god miljö. Havs- och vattenmyndigheten har det nationella ansvaret för att ge tillsynsvägledning för vattenbruk inom miljöbalkens område.

Faktasida: Untra vattenkraftverk i Dalälven

Untra vattenkraftverk i Dalälven

Tillståndsprövning av ett nytt vattenkraftverk i Dalälven i ett område som omfattas av förbud mot ny vattenkraft enligt 4 kap 6 § miljöbalken.

Dokument: Untra vattenkraftverk i Dalälven

Untra vattenkraftverk i Dalälven

Avslag på ansökan om tillstånd till ny kraftstation i anslutning till Untra vattenkraftverk i Dalälven.

Dokument: Östanfors vattenkraftverk i Hedströmmen

Östanfors vattenkraftverk i Hedströmmen

Avvisad ansökan på grund av brister i MKB

Dokument: Brevens bruk vattenkraftverk i Brevensån

Brevens bruk vattenkraftverk i Brevensån

Tillstånd till vattenkraftverk