Sökresultat

 1. Publicerad: 14 oktober 2013 Uppdaterad: 12 februari 2018

  I söksidan nedan hittar du exempelvis uppgifter om fosfor och kväve i sjöar, statistik över såld fisk, kartor för skyddade områden och data från miljöövervakningen. Du kan också hitta den officiella statistik som vi tar fram inom områdena fiske och havs- och vattenmiljö.

 2. Tabellen visar registrerat svenskt fiske i anvisade kvoter och uppdateras med en dags fördröjning. Kvantiteter i ton förutom för lax (SAL) där kvantiteten är angiven i antal.

 3. Publicerad: 3 december 2013 Uppdaterad: 6 oktober 2021

  Här kan du själv enkelt ta fram fångststatistik som inte är officiell statistik från det svenska yrkesfisket i havet för åren 1999 och framåt.

 4. Uppföljning av lax (SAL) i ICES delområde 22-29, 30 och 31.

 5. Uppföljning kustkvot demersalt fiske för 2021. Tabellen uppdateras med en dags fördröjning.

 6. Preliminära kvot- och fångstsiffror

 7. Inom statistikområdet havs- och vattenmiljö ingår statistik om tillförsel av näringsämnen till kusten, växtplankton och fisk i sötvatten, näringsämnen i sjöar och vattendrag, samt vattenkemi i grundvatten.

 8. Tabellen visar registrerat svenskt fiske i anvisade kvoter och uppdateras med en dags fördröjning. Tabellen innehåller inte innevarande vecka. Kvantiteter i ton förutom för lax (SAL) där kvantiteten är angiven i antal. Uppgifterna är preliminära och kan justeras.

 9. Publicerad: 7 juli 2020

  Visa, skriv ut och spara ner statistik över vattenprover för alla svenska EU-bad.

 10. Publicerad: 6 oktober 2021

  Inom statistikområdet fiske ingår statistik om både yrkesmässigt fiske och fritidsfiske.