Sökresultat

 • Skräp/marint skräp (17)
 • Bidrag (1)
 • Farliga ämnen (3)
 • Fritidsfiske (2)
 • Främmande arter (1)
 • Havsförvaltning (2)
 • Visa fler
 • Havsmiljödirektivet (4)
 • Internationellt arbete (2)
 • Kattegatt (2)
 • Klimat (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Publikation (3)
 • Rapport (1)
 • Redskap (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Restaurering (1)
 • Skagerrak (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Vrak (1)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Yttrande (2)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (1)
 • Övergödning (4)

 • Miljöhot (5)
 • Miljömål och direktiv (2)
 • Konventioner (4)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Yttranden (2)
 • Publikationer (3)

 • Faktasida (11)
 • Publikation (3)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Yttrande (2)

 • Senaste månaden (6)
 • Senaste året (17)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Helcom - Skydd av den marina miljön i Östersjön

Helcom - Skydd av den marina miljön i Östersjön

I arbetet med Helsingforskonventionen behandlas frågor om övergödning, spridning av miljöfarliga ämnen och skydd och bevarande av den biologiska mångfalden i havet.

Faktasida: Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön

Syftet med åtgärdsprogrammet för havsmiljön är att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön. 

Faktasida: Bärgning av spökgarn från vraket Thetis

Bärgning av spökgarn från vraket Thetis

Fiskefartyget Thetis sjönk år 1985 utanför Smögen. Under 2017 ledde HaV arbetet med att sanera vraket från olja. Nu inleds arbetet med att bärga de 20 ton spökgarn som hittats vid vraket.

Faktasida: Clean nordic oceans (CNO)

Clean nordic oceans (CNO)

Havs- och vattenmyndigheten deltar i ett nordiskt projekt, Clean Nordic Oceans, CNO, som samarbetar för att minska effekterna av förlorade fiskredskap och att samla kunskap om hur problemet kan minskas. CNO har gjort tre kortfilmer som berättar vad spökfiske är och hur fritidsfiskare kan minska risken att förlora sina nät samt hur de kan göra om en olycka inträffar.

Faktasida: Ospar - regional åtgärdsplan för att minska marint skräp i Nordostatlanten

Ospar - regional åtgärdsplan för att minska marint skräp i Nordostatlanten

Marint skräp är ett allvarligt problem, särskilt på västkusten, där strömmar för med sig stora mängder skräp till stränderna från olika håll i Nordsjön. För Sverige är därför beslutet ett viktigt steg på vägen för att på lång sikt minska mängden ilandflutet skräp. På Ospars kommissionsmöte 2014 antogs en regional åtgärdsplan för att minska marint skräp i Nordostatlanten.

Publikation: Provtagningsmetoder för mikroplast över 300 mikrometer i ytvatten

Provtagningsmetoder för mikroplast över 300 mikrometer i ytvatten

En jämförelsestudie mellan pump och trål.

Publikation: Ekosystemtjänster från svenska hav – status och påverkansfaktorer

Ekosystemtjänster från svenska hav – status och påverkansfaktorer

Ekosystemtjänster som begrepp har fått ett allt större genomslag i hanteringen av havsmiljöfrågor till exempel i havsmiljödirektivet. Den här rapporten syftar till att bedöma statusen för ekosystemtjänster från svenska hav och att utvärdera kopplingen till mänsklig påverkan.

Publikation: Marine Litter in Sweden

Marine Litter in Sweden

Rapporten ger en allmän bild av miljöbelastningen från det skräp som hamnar i naturen till följd av ett flertal marina och maritima aktiviteter, samt konsekvenserna som detta ger upphov till för våra marina ekosystemtjänster. Rapporten är skriven på engelska.

Faktasida: Marint skräp

Marint skräp

Skräp som slängs i havet eller på annat sätt hamnar där orsakar stora problem både för människor och djur. Fåglar, fiskar och marina däggdjur kan fastna i förlorade fiskeredskap och äta plast som flyter runt i havet i tron att det är föda. Marint skräp orsakar också skador på fartyg och fiskeredskap samt förorenar kust- och strandmiljöer.

Faktasida: Mikroplaster

Mikroplaster

Mikroplast är plastpartiklar som är mindre än 5 mm i diameter. Plasten kan vara skadlig för djur som lever i marina miljöer och bryts aldrig ner helt och hållet.