Sökresultat

 • Havs- och vattenmiljöanslaget (19)
 • Anslag (7)
 • Bidrag (11)
 • Blanketter (1)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fiskevård (1)
 • Visa fler
 • Forskning (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Främmande arter (1)
 • Försurning (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsmiljödirektivet (1)
 • Havsplanering (2)
 • Jordbruk (2)
 • Läkemedel (1)
 • Miljömål (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Publikation (7)
 • Rapport (7)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (2)
 • Vattendirektivet (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vattenkraft (1)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Övergödning (4)

 • Miljöhot (1)
 • Anslag och bidrag (7)
 • Vägledningar (2)
 • Havsplanering (1)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Publikationer (7)

 • Faktasida (12)
 • Publikation (7)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (5)
 • Senaste året (16)
 • Mer än ett år sedan (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Havs- och vattenmiljöanslaget

Havs- och vattenmiljöanslaget

Vi ansvarar för Havs- och vattenmiljöanslaget. Det är ett omfattande anslag som stödjer många skilda verksamheter och aktiviteter. I projektkatalogen kan du söka information om projekt som fått pengar ur anslaget.

Faktasida: LOVA

LOVA

Lokala åtgärder för bättre havsmiljö kan få stöd från LOVA-bidraget. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

Faktasida: Utlysning av medel till insatser inom fiskevården

Utlysning av medel till insatser inom fiskevården

Fiskevårds- och miljöorganisationer kan under 2018 söka medel till nationella/regionala informationsinsatser som främjar fiskevården. Totalt har Havs- och vattenmyndigheten avsatt cirka 750 000 kronor för denna bidragspost.

Publikation: Användning av anslag 1:12 under 2016

Användning av anslag 1:12 under 2016

I den här återrapporteringen redovisar vi användningen av Anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö utifrån olika perspektiv.

Publikation: Utvärdering projektverksamhet – De fem stora

Utvärdering projektverksamhet – De fem stora

Den huvudsakliga uppgiften i rapporten har varit att utifrån ett hållbarhetsperspektiv utvärdera ett antal projekt som syftat till att minska näringsläckaget från jordbruksmark i olika områden i Sverige.

Publikation: Utvärdering av projektverksamheten av havs- och vattenmiljöanslaget 2007-2012​

Utvärdering av projektverksamheten av havs- och vattenmiljöanslaget 2007-2012​

Havs- och vattenmyndigheten beställde för ett år sedan en oberoende utvärdering av den projektverksamhet som har finansierats med stöd av Havsmiljöanslaget 2007-2011 samt Anslaget åtgärder för havs- och vattenmiljö 2011-2012. Utvärderingen har genomförts av Havsmiljöinstitutet.

Faktasida: Miljöteknikprojekt - Goda exempel

Miljöteknikprojekt - Goda exempel

Miljöutmaningar kräver innovativa lösningar. Med en bättre och vassare teknik skapas möjligheter att åtgärda, och i bästa fall undvika, miljöproblem.

Faktasida: Avancerad rening av läkemedel

Avancerad rening av läkemedel

På uppdrag av regeringen har Havs- och vattenmyndigheten delat ut 32 miljoner kronor för att finansiera projekt som syftar till att utveckla teknik för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester och miljöfarliga ämnen.

Faktasida: Sök pengar för havsplanering

Sök pengar för havsplanering

Kommuner kan få bidrag för att stödja och förstärka förberedelser och genomförande av översiktsplanering i havet. Kommunerna söker bidraget från länsstyrelserna. Totalt 22 miljoner kronor går till projekt från 2016 till och med 2018.

Faktasida: Länsstyrelsernas särskilda åtgärdsprojekt

Länsstyrelsernas särskilda åtgärdsprojekt

Under de senaste åren har vi genomfört särskilda åtgärdssatsningar inom Havs- och vattenmiljöanslaget. Satsningen syftar till att stärka åtgärdsarbetet för en bättre havs- och vattenmiljö.

Sidansvarig: Webbredaktionen