Sökresultat

 • Handbok (16)
 • Anställning (1)
 • Arbetstid (1)
 • Fiskevård (1)
 • Försurning (1)
 • Gis (1)
 • Visa fler
 • Kalkning (1)
 • Publikation (3)
 • Rapport (3)
 • Restaurering (1)
 • Rutin (2)
 • Små avlopp (4)
 • Styrdokument (2)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Tjänsteresa (2)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vägledning (3)
 • Yrkesfiske (1)

 • Yrkesfiske (1)
 • Vägledningar (3)
 • Publikationer (3)
 • Medarbetarsidor (9)

 • Dokument (8)
 • Faktasida (5)
 • Publikation (3)

 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (9)
 • Mer än ett år sedan (7)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Handbok - godkänna faktura i Milestone

Handbok - godkänna faktura i Milestone

För att få hjälp med att godkänna fakturor i Milestone kan du titta i den här handboken. Har du frågor om fakturor kan du kontakta ekonomienheten.

Faktasida: Rutiner, policyer, handböcker och arbetssätt

Rutiner, policyer, handböcker och arbetssätt

Scrolla igenom listan, prova att klicka taggarna eller skriv in ett sökord för att hitta det styrdokument du söker. Här har vi samlat alla de rutiner och arbetssätt som rör oss alla, oavsett om det är taget med formella beslut eller inte.

Faktasida: Vägledningar för prövning och tillsyn av små avlopp

Vägledningar för prövning och tillsyn av små avlopp

Här har vi samlat de viktigaste vägledningsdokumenten.

Dokument: Handbok i tidredovisning i Milestone

Handbok i tidredovisning i Milestone

Det som tidsredovisas och attesteras slår igenom i ekonomisystemet samt på lönen. Den ekonomiska uppföljningen samt lön är helt beroende av att vi medarbetare kontinuerligt registrerar vår tid och godkänner våra fakturor.

Dokument: Boka resor på HaV

Boka resor på HaV

När du ska resa i tjänsten ska du åka kollektivt med tåg eller buss. I vissa fall är det okej att ta bilen, men välj då en miljöklassad bil om det är möjligt. Flyga får du bara göra om du ska åka riktigt långt, mer än femtio mil.

Dokument: Handbok - göra reseräkningar

Handbok - göra reseräkningar

Du har varit på resa i tjänsten, har kanske gjort ett utlägg och ska nu fylla i en reseräkning. Nu är vår hantering av reseräkningar papperslös.

Faktasida: GIS-stöd för prövning av små avloppsanläggningar

GIS-stöd för prövning av små avloppsanläggningar

GIS-stödet har tagits fram för att skapa förutsättningar för en skälig, rättssäker och nationellt likriktad bedömning av skyddsnivå.

Dokument: EA-handbok

EA-handbok

EA-handboken innehåller det du behöver veta om de ekonomiadmistrativa rutinerna på HaV.

Dokument: Utformning av vägledningar och rapporter

Utformning av vägledningar och rapporter

Alla vägledningar och rapporter vi tar fram ska ha en enhetlig utformning och ett tydligt budskap. För att underlätta i ditt arbete finns här en policy med riktlinjer, samt en rutin med checklista.

Dokument: Bilder

Bilder

Hur du kommer åt vårt bildarkiv, hittar en lämplig bild och får en omslagsbild i rätt storlek till din rapport – få svar på de vanligaste frågor kring användning av bilder.