Sökresultat

Anslag (31)
Badvatten (3)
Bidrag (22)
Blanketter (1)
Båtbottentvätt (1)
Forskning (5)
Fritidsbåt (1)
Havs- och vattenforum (2)
Havs- och vattenmiljöanslaget (14)
Havsförvaltning (1)
Miljöövervakning (4)
Organisation (1)
Publikation (8)
Rapport (4)
Regeringsuppdrag (1)
Restaurering (2)
Små avlopp (1)
Vattenförvaltning (1)
Övergödning (1)

Anslag och bidrag (19)
Samordningsområden (2)
Vårt uppdrag (1)
Regeringsuppdrag (1)
Organisation (1)
Publikationer (8)

Faktasida (15)
Publikation (6)
Regeringsuppdrag (1)
Utlysning (7)
Återrapportering (2)

Senaste veckan (1)
Senaste månaden (4)
Senaste året (28)
Mer än ett år sedan (3)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Havs- och vattenmiljöanslaget

Vi ansvarar för Havs- och vattenmiljöanslaget, anslag 1:11. Det är ett omfattande anslag som stödjer många skilda verksamheter och aktiviteter. I projektkatalogen kan du söka information om projekt som fått pengar ur anslaget.

Anslag och bidrag

Våra anslag är kraftfulla verktyg för att få veta mer om vår natur och miljöproblem som vi står inför. Anslagen ska leda till miljöförbättrande åtgärder i hav, sjöar och vattendrag.  Vi testar även nya metoder och verktyg genom att stödja pilotprojekt.

Forskning

Forskning bidrar till viktig ny kunskap om våra miljöproblem samt kunskap om hur vi på bästa sätt förvaltar våra sjöar, vattendrag och hav. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) bedriver ingen egen forskning, men är en betydelsefull beställare av forskning från andra aktörer.

Användning av anslag 1:12 under 2016

I den här återrapporteringen redovisar vi användningen av Anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö utifrån olika perspektiv.

Återrapportering av Miljöövervakningsanslaget

Havs- och vattenmyndighetens rapportering av användningen av anslag 1:2 under 2015

Användning av anslag 1:11 under 2017

I den här återrapporteringen redovisar vi användningen av Anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö utifrån olika perspektiv.

Förstärkning av länsstyrelsernas restaureringsarbete i vattendrag

För att förstärka länsstyrelsernas arbete kan bidrag sökas från Havs- och vattenmiljöanslaget. (1:11)

Blanketter för anslag 1:11

Här hittar du blanketter för redovisning av del- och slutrapporter inom havs- och vattenmiljöanslaget.

Goda exempel LOVA

LOVA har bidragit till att starta många positiva miljöåtgärder startat. Det handlar bland annat om förbättring av avlopp, båtbottentvätt och sugtömningsstationer för fritidsbåtar. Här har vi samlat några goda exempel.

Aktuella forskningsutlysningar

Här presenteras aktuella forskningsutlysningar som vi är med och finansierar eller sambereder med andra myndigheter och länder.