Sökresultat

 • Algblomning (11)
 • Badvatten (3)
 • Havsmiljödirektivet (1)
 • Jordbruk (2)
 • Miljömål (1)
 • Små avlopp (1)
 • Visa fler
 • Övergödning (5)

 • Badvatten (1)
 • Miljöhot (9)
 • Miljömål och direktiv (1)

 • Faktasida (3)
 • Vanlig fråga (8)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (11)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Algblomning

Algblomning

När vissa alger eller bakterier förökar sig i stora mängder kallas det för algblomning. Här får du svar på de vanligaste frågorna om algblomning.  

Faktasida: Frågor och svar om badvatten

Frågor och svar om badvatten

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om badplatser och badvattenkvalitet.

Faktasida: Jordbruk

Jordbruk

Jordbruk är viktigt för vår livsmedelsförsörjning, för arbetstillfällen och även för biologisk mångfald. Men jordbruket påverkar också vattenmiljön i våra sjöar och vattendrag, genom näringsbelastning och genom fysisk påverkan.

Faktasida: Ingen övergödning

Ingen övergödning

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten."

Vanlig fråga: Vad är algblomning?

Vad är algblomning?

Vad är algblomning? Algblomning är i grunden en naturlig process som inträffar under vår och höst. Men övergödning och kanske även överfiske av våra hav och sjöar har lett till allt kraftigare algblomningar, särskilt under högsommaren. När

Vanlig fråga: Hur ser algblomning ut?

Hur ser algblomning ut?

Hur ser algblomning ut? Under perioder av lugnt väder och hög vattentemperatur kan plankton samlas i ytvattnet. Ytvattnet färgas då i olika nyanser av blågrönt eller brunt och kan fläckvis bli grynigt eller strimmigt och näst intill ogenomskinligt -

Vanlig fråga: Vad är orsaken till algblomningarna?

Vad är orsaken till algblomningarna?

Vad är orsaken till algblomningarna? Överskott av näringsämnena fosfor och kväve i vattnet ger upphov till övergödning och algblomningar. Mänskliga aktiviteter som utsläpp av avloppsvatten som förbränning av fossila bränslen och högintensivt jordbruk

Vanlig fråga: Vad ska man göra vid algblomning?

Vad ska man göra vid algblomning?

Vad ska man göra vid algblomning? Ha respekt för algblomningar men var inte rädd. Välj i första hand badplatser med god vattenomsättning och utan tydliga tecken på algblomning. Läs om var du hittar aktuell information om algblomning i ditt län .

Vanlig fråga: Hur kan vi minska algblomningen?

Hur kan vi minska algblomningen?

Hur kan vi minska algblomningen? Viktigt för att minska algblomningarna är att minska näringstillförseln till våra vatten, något som måste minska både nationellt och internationellt. Till exempelvis försöker östersjöländerna tillsammans minska

Vanlig fråga: Var hittar jag aktuell information om algblomning vid min badplats?

Var hittar jag aktuell information om algblomning vid min badplats?

Var hittar jag aktuell information om algblomning vid min badplats? På Badplatsen kan du se inrapporterade uppgifter om algblomning vid Svenska större badplatser ( EU-bad ). För information om algsituationen i svenska havsområden, finns information

Sidansvarig: Webbredaktionen