Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Yrkesfiske

Elektronisk loggbok

Alla fartyg över 12 meter ska vara utrustade med elektronisk fiskeloggbok, även kallad e-loggbok.

Senaste version av vCatch, för närvarande 4.1.2.12644

Ny listversion 115: Nya
koder för T-90 trålen

En ny listversion, finns nu för nedladdning i den elektroniska loggboken vCatch 4.1.2.12644.

Denna listversion 115, innehåller de nya koderna för T90-trålen

 • 346: Parflyttrål, T-90 Panel 2018
 • 347: Btråltorsk, T-90 Panel 2018
 • 348: Flyttråltorsk, T-90 Panel 2018

Du laddar ned den senaste listversionen 115 direkt i klienten. Gå in under Hjälp > Om vCatch > Ladda ned senaste listversion.

OBS! Gör inte uppdateringen under pågående resa då vCatchklienten måste startas om för att listan skall uppdateras.

Som vanligt kommer det även en påminnelse när en ny listversion finns för nedladdning via ett pop-up-fönster i klienten.

Du hittar mer information om T-90 trålen på vår sida Alternativa specifikationer för T90-trål i Östersjön.

Korrigeringar i vCatch 4.1.2.12644

 • funktionen CTRL + N
 • summering av dagstotal för resan är nu möjlig
 • tiden för hur snabb en sändning via VMS sker har förbättrats
 • knappen – ”meddelanden”, bevakas fortfarande inte av FMC utan kontakt tas på sedvanligt sätt.

Du laddar ned den senaste versionen av vCatch direkt i klienten. Gå in under Hjälp > Om vCatch > Hämta senaste klientversion.

Som vanligt kommer även en påminnelse om installation av ny vCatch version via ett pop-up-fönster i klienten.

Rapportering med e-loggbok

E-loggboken används på fiskefartyg för att registrera och rapportera uppgifter elektroniskt om fisket och ersätter pappersloggboken. Programmet som används heter vCatch och tillhandahålls av oss.

Rapporteringen ska ske löpande efter varje aktivitet under fiskeresan. Om utrustningen inte fungerar får fartyget inte lämna hamn.

Vilken utrustning behöver jag ha för att använda e-loggbok?

Dator

Du behöver en dator ombord som uppfyller vissa minimikrav som till exempel kommunikationsmöjlighet via VMS. Läs mer om minimikravet här

Tillgång till internet

För att kunna uppdatera programvaran vCatch behövs internetuppkoppling. Om du dessutom väljer detta kommunikationsalternativ för att rapportera in dina uppgifter i loggboken behövs internetuppkopplingen ombord.

VMS-kommunikation

 • För att kunna rapportera uppgifter när internet inte används eller har begränsad täckning. Läs mer om VMS här.

Installation

Installation av e-loggboken får endast göras av en behörig installatör. Hör med ditt lokala serviceföretag om de har behörighet.Vid installationen ska installatören ha kontakt med oss för att testa att rapporterna kommer fram. Installatören kommer även att gå igenom och anpassa grundinställningarna i vCatch för ditt fartyg. Du som fartygstillståndshavare, eller den person du utser, ska närvara vid detta tillfälle och förmedla nödvändig information till berörda befälhavare på fartyget

Driftskostnader

FMC 0771-10 15 00

 1. anmälningar
 2. elektronisk rapportering,
  e-loggbok
 3. information om fiskestopp
 4. övriga supportärenden

Fartyget betalar själv egen rapporteringskostnad direkt efter det att e-loggboken installerats. Årskostnaden för att använda e-loggbok kan variera och beror bland annat på om sändningen sker via Internet eller via VMS. Att sända via VMS är långsammare och dyrare än att sända via internet.

Utbildning och support

Utbildning i e-loggboksrapportering kan vid behov anordnas av oss.

FMC har öppet dygnet runt och kan hjälpa dig med frågor om och problem med e-loggboken. För att vi lättare ska kunna assistera dig på distans har du möjlighet att få tillgång till Team Viewer, ett fjärrstyrningsprogram, samtidigt som vCatch installeras. Denna installation är valfri men underlättar avsevärt vår service till dig.

I samband med installationen får du inloggningsuppgifter till "Mina sidor" där det bland annat går att se vilka uppgifter som rapporterats in till oss.

Här kan du läsa mer om "Mina sidor"

Publicerad: 2013-11-14
Uppdaterad: 2018-01-25

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen