Nyheter spårbarhet 1 juni 2022

Covid-lättnaderna upphör 14 juni 2022

Med den förändrade Covid-situationen kommer vi att ta bort de tillfälliga lättnader vi haft i spårbarhetsrapporteringen.

I april 2020 införde HaV vissa tillfälliga lättnader i uppgiftslämnandet. Syftet var att minska företagens börda under pandemin. Nu när situationen har normaliserats kommer lättnaderna avvecklas. Det innebär att de automatiska kontrollerna (valide­ringar) av inlämnade rapporter återställs till situationen som var innan pandemin. Det gäller såväl e-tjänsten som bastjänsterna. I övrigt är det inga förändringar i rapporte­rings­tjänsterna.

Återställningen sker under servicefönstret tisdagen den 14 juni klockan 12.00 – 13.00.

Bestämmelserna om uppgiftslämnande finns i HaV:s spårbarhetsföreskrifter HVMFS 2017:14 Pdf, 205.2 kB. (§ 8 och bilaga 1).

För att göra bestämmelserna tydligare har HaV tagit fram en information till bilaga 1 Pdf, 324.5 kB. där uppgifterna i de olika händelserapporterna framgår.

Publicerad: 2022-06-01
Sidansvarig: Webbredaktion