Nyheter om bastjänst – anslutning av eget affärssystem

Om du planerar rapportera till Havs- och vattenmyndigheten genom en bastjänst (dator till dator-lösning) tillkommer bestämmelserna i 6 § om hur anslutningsförfarandet går till.

Det finns två varianter av bastjänst som båda bygger på standarder som följer av ISO och GS1. Den ena följer HaV:s specifikationer (fullständig rapportering) och den andra följer specifikationer enligt GS1 (händelserapportering). De två typerna är kompatibla med varandra. För händelserapportering enligt GS1 måste man vara ansluten till GS1 företagsprefix (teknisk företagsidentitet) samt till GS1 Validoo, men för fullständig rapportering enligt HaV:s specifikationer kan aktören välja om man vill vara ansluten till GS1 företagsprefix eller få identiteter av HaV.

Innan någon rapportering kan påbörjas genom en bastjänst måste du ha ett så kallat produktionsmedgivande. Detta föregås av tester enligt en av HaV beslutad testplan. Planen, som upprättas efter samråd med berört företag, innehåller datum för när ett slutprov senast ska lämnas in till HaV. När det finns ett godkänt slutprov kan HaV lämna ett produktionsmedgivande.

Du som är registrerad i spårbarhetssystemet redan innan den 1 september 2017, ska lämna ett slutprov senast den 31 oktober 2018, om inget annat beslutas i testplanen. Även du som redan är registrerad som bastjänstanvändare innan föreskrifterna trädde ikraft, kommer att kontaktas av HaV för samråd vid upprättande av en testplan inklusive
datum för slutprov.

Publicerad: 2017-09-01
Sidansvarig: Webbredaktion