Spårbarhetsföreskrifter 1 september efter klartecken från EU-kommissionen

EU-kommissionen har nu meddelat att de är tillfredsställda med förslaget till spår­barhets­föreskrifter. Havs- och vattenmyndigheten kan därmed gå vidare och besluta om ikraftträdande av föreskrifterna enligt befintlig tidsplan.

Det innebär bland annat att föreskrifterna träder ikraft den 1 september 2017 och ansökan om registrering ska vara inlämnad senast den 1 oktober 2017.

Publicerad: 2017-08-16
Sidansvarig: Webbredaktion