Aktuellt om spårbarhetsprojektet

Den 19 maj fick EU-kommissionens det svenska svaret på de
reaktioner som inkom på föreskriftsförslaget under stopp-perioden. Näringsdepartementet fastställde det svenska svaret. I det föreskriftsförslag som lämnades gjordes anpassningar till kommissionens invändningar samt en del mindre andra ändringar.

Information om föreskrifterna

Eftersom införandeprocessen försenats föreslogs nya datum när de ska träda i kraft. För föreskrifterna gäller den 1 september 2017 och för inkommen ansökan om registrering föreslås den 1 oktober 2017. Grundbestämmelsen för när företag ska påbörja uppgiftslämnande och märkning enligt föreskrifterna föreslås bli den 1januari 2019.

HaV kommer att besluta om föreskrifterna först efter det att
EU-kommissionen lämnat kommentarer på det svenska svaret och vi  kommer fortlöpande att informera om införandet av föreskriftern

Kom ihåg att registrera ditt företag

Enligt föreskriftsförslaget ska ansökan om registrering i
spårbarhetssystemet vara inkommen till HaV senast den 1oktober 2017. Det finns dock möjlighet att ansöka om registrering redan nu.

I dag är redan ca 150 företag registrerade i spårbarhetssystemet.

Vanliga frågor och svar om spårbarhet

På vår hemsida finns vanliga frågor och svar om spårbarhet. Denna sida uppdateras regelbundet i taktmed att vi får in frågor från er som berörs. Nya frågor kan ställas i frågeformuläret på sidan.

Ny informationsturné

Under hösten planerar vi att genomföra en ny informationsturné runt om Sverige i likhet med den som genomfördes 2016.

Mer information om detta kommer efter sommaren!


Vi önskar alla en trevlig sommar!

Publicerad: 2017-06-21
Sidansvarig: Webbredaktion