HaV och GS1 ökar sin samverkan i spårbarhetsfrågorna

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har i samråd med näringen beslutat att erbjuda företag ytterligare ett tekniskt sätt att ansluta sina IT-system till det centrala spårbarhetssystemet hos HaV.

Detta sätt möjliggör en renodlad s.k. händelserapportering för de företag som vill använda GS1:s rapporteringsstandard EPCIS. Vid sådan rapportering följer inte alla uppgifter om ett parti med själva rapporten, utan koder refererar i vissa fall till uppgifter som förvaltas av GS1.

GS1 arbetar nu både internationell och nationellt med att kompletterar sin standard så att den i alla delar uppfyller spårbarhetskraven inom EU och nationellt. Först när standarden är klar och HaV anpassat spårbarhetsystemet, kan detta rapporteringsförfarande börja användas.

HaV återkommer med mer detaljerad information och tekniska specifikationer.

Se även information hos GS1 avseende händelserapportering med EPCIS.

Publicerad: 2017-03-17
Sidansvarig: Webbredaktion