Sammanställning av remisser med kommentarer

Det förslag till spårbarhetsföreskrifter som Havs- och vattenmyndigheten remitterade under sommaren har omarbetas som följd av de kommentarer som lämnades.

Vi publicerar nu det PM med sammanställning och kommentarer kring yttrandena som ligger till grund för det omarbetade förslag som sändes till EU-kommissionen i början av oktober.

Publicerad: 2016-11-11
Sidansvarig: Webbredaktion