Hitta på sidan

Geografisk spårbarhet av fiskefartyg – VMS

VMS står för Vessel Monitoring System, och är ett satellitbaserat övervakningssystem för fiskefartyg. Syftet med systemet är att skapa möjlighet för geografisk spårbarhet av fiskefartygen. Vilket innebär att fartygen ska kunna följas geografiskt när de bedriver fiskeverksamhet.

Varför används VMS och till vad?

VMS har införts för att kunna kontrollera uppgifterna om fångstområde i fiskeloggböckerna och på så vis kunna garantera att fångsten avräknas från rätt kvot.  Positionsrapporterna används även för att övervaka fartygsaktiviteter i områden med fiskeförbud. Uppgifterna används som underlag i havsplaneringsarbetet.

HaV övervakar även utländska fartyg när de befinner sig i svensk ekonomisk zon. 

Fartygen sänder med jämna mellanrum ut positionsuppgifter via satellit. Havs- och vattenmyndigheten tar emot uppgifterna och kan med hjälp av GIS-program se var fartygen befinner sig och kan även i efterhand samla uppgifter och på så sätt se vilken väg fartyget seglat under en viss tidsperiod.

Nej, alla fiskefartyg måste inte ha VMS. Kravet om att rapportera positionsuppgifter styrs av EU-reglering (EG) nr 1224/2009, även kallad kontrollförordningen. Enligt den måste alla fartyg med en fartygslängd om 12 meter eller mer ha VMS.

Även utländska fartyg har krav på sig att använda VMS. Det innebär att Havs- och vattenmyndigheten geografiskt kan spåra alla fartyg, oavsett vilket land de tillhör, när de befinner sig i svensk ekonomisk zon.

De inskickade positionsuppgifterna används bland annat för att verifiera de fångstområden som rapporteras in i samband med fångstuppgifter samt i arbetet med att övervaka fiskereglerade områden.

Ytterligare ett användningsområde för VMS är som planeringsunderlag för Kustbevakningens och Havs- och vattenmyndighetens inspektioner och kontroller till sjöss och vid landning.

Installation av VMS

Installation av VMS får endast göras av en behörig installatör och det är du som fartygstillståndshavare som ansvarar för att anskaffning och installation blir gjord. Hör med ditt lokala serviceföretag om de har behörighet.

Antenn
Kontakta en auktoriserad servicetekniker. Finns redan en antenn installerad, kontrollera att den fungerar och se till att den blir omregistrerad på ditt omregistrerade fartyg. Ny antenn beställs hos auktoriserad leverantör.

Radiotillstånd
Du behöver ett radiotillstånd för att få ha radio och satellitutrustning ombord. Det erhåller du från Post- och Telestyrelsen, genom att fylla i och skicka in ”Ansökan om tillstånd att använda radiosändare i yrkesfartyg”. Även om du köpt ett fartyg med VMS-utrustning ombord måste du ändå kontakta Post- och telestyrelsen för att få radiotillståndet överfört till dig. Det kan ta 2-3 veckor att få ett radiotillstånd. Se till att skicka in ansökan så snart som möjligt, då handläggningstiden är lika lång oberoende av om det är ett nytt tillstånd eller ett övertag.

I det fall ni tar över tillståndet från fartygets föregående ägare, se till att uppgifterna är korrekt överförda och att det gäller för satellitkommunikation och AIS. Det måste vara samma MMSI för all kommunikation från fartyget.

Skicka kopia på Radiotillståndet till:

Registrering hos HaV
När Hav mottar radiotillståndet initieras en registrering av VMS enheten. Handläggningstiden kan vara upp till 5 arbetsdagar, beroende på när registreringen hos Inmarsat-operatören är klar.

Nej, i samband med installationen på fartyget kommer serviceteknikern att vara i kontakt med HaV:s 24-timmars service och först när alla testrapporter skickats mellan fartyget/HaV och mottagits utan problem anses installationen som godkänd och att fartyget kan lämna kaj och gå ut på fiske.

Jag har redan AIS, måste jag skaffa VMS?

Ja, under vissa förutsättningar. Ett satellitbaserat kontrollsystem ska användas av fartyg med en fartygslängd om 12 meter eller mer enligt artikel 9, i kontrollförordningen. AIS (Automatiskt Identifierings System) är ett sjösäkerhetssystem, vilket inte VMS är. Tillgänglig AIS-information får även användas vid t ex korskontroll av den geografiska fångstresan.

Behöver jag även en elektronisk fiskeloggbok?

Om ditt fartyg har en längd om 12 meter eller mer rapporterar du dina fiskeaktiviteter i en elektronisk loggbok. Även fartyg med en kortare fartygslängd måste under vissa förutsättningar rapportera i elektronisk loggbok.

Läs mer på våra sidor om e-loggbok

Publicerad: 2013-11-12
Sidansvarig: Webbredaktion