Hitta på sidan

Kust- och sötvattensjournaler

Här hittar du information för dig som yrkesfiskar småskaligt med mindre båtar i hav och insjöar.

Kustfiskejournal

Uppgifter i kustfiskejournalen kan enkelt registreras elektroniskt via vår hemsida eller i din pappersjournal. Hur ofta du ska rapportera beror på ditt fiske. En journal skickas ut när du beviljats din licens.

Nyheter från och med 1 februari 2021

  • Rapporteringen i kustfiskejournalen ska delas upp baserat på landande fartyg. De nya kraven påverkar de licensinnehavare vilka använder flera olika fartyg för att landa sin fångst under en rapporteringsperiod (kalendermånad). För mer information gällande rapportering, se manual för respektive journal.
  • Det är inte längre möjligt att skicka in sin kustfiskejournal med mail eller fax. För de som vill rapportera elektroniskt finns möjlighet att ansöka om att rapportera i e-journal. För mer information, se avsnittet längre ner på sidan om E-journal.
  • Krav på rapportering av däggdjur och sjöfågel

Redovisning av fångst och utkast

Redovisa om fångsten uppnår minsta referensstorlek för bevarande

För den fångst som behålls ombord ska du redovisa om fångsten uppnår minsta referensstorlek för bevarande (MRB). Det gör du med hjälp av koderna BMS och LSC:

  • Koden LSC (Legally Sized Catch) använder du för att redovisa fångst som uppnår minsta referensstorlek för bevarande. Denna kod är aktuell för alla arter som behålls ombord, oavsett om de omfattas av landningsskyldighet eller inte.
  • Koden BMS (Below Minimum Size) använder du för att redovisa fångst som är under minsta referensstorlek för bevarande. Denna kod är enbart aktuell vid fångst av arter som omfattas av landningsskyldigheten.

Redovisa arter som kastas tillbaka i havet

Arter som inte får tas iland ska kastas tillbaka till havet. De utkastade arterna ska redovisas. Vid redovisning av utkast behöver du inte ange om utkastad fångst är under eller uppnår minsta referensstorlek för bevarande. De koder som används för att beskriva utkastet är DIS, DIM och ROV;

  • Koden DIS (Discard) använder du för att redovisa tillåtna utkast, tex arter som inte omfattas av landningsskyldigheten, vid utkast av förbjudna arter eller då arter undantagits från landningsskyldigheten på grund av hög överlevnad. Observera att high-grading av fångst är förbjudet.
  • Koden DIM (De minimis) använder du i vissa definierade fisken där en art undantagits från landningsskyldigheten.
  • Koden ROV (Rovdjurskadad fångst) använder du vid rovdjurskadad fångst och redskap.

E-journal

Här loggar du in om du har ett användarkonto och rapporterar via vår e-tjänst.

Rapportera via e-journal

Vill du rapportera via e-journal?

Du som fiskar i havet, antingen i Västerhavet eller i Östersjön, har möjlighet att rapportera elektroniskt istället.

Fyll i ditt namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress via ett formulär som du hittar här, eller skicka in uppgifterna. Vi skapar sedan ett användarkonto så att du kan logga in via vår hemsida.

Sötvattensjournal

Du som fiskar i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren eller Storsjön i Jämtland ska rapportera ditt fiske i en sötvattensjournal. En journal skickas ut när du beviljats en licens.

Årlig fångstrapport för inlandsfiske

Du som fiskar i övriga sjöar och vattendrag ska rapportera ditt fiske en gång om året.
Blanketten för inlandsfiske hittar du här

Fler manualer för yrkesfiskare

Manualer för verksamma inom yrkesfisket

Kontakta oss

Du kan kontakta oss via e-post: dokumentation@havochvatten.se.

Publicerad: 2014-02-12
Sidansvarig: Webbredaktion