Kust- och sötvattensjournaler

Här hittar du information för dig som yrkesfiskar småskaligt med mindre båtar i hav och insjöar.

Kustfiskejournal

Uppgifter i kustfiskejournalen kan enkelt registreras elektroniskt via vår hemsida eller din pappersjournal. Hur ofta du ska rapportera beror på ditt fiske. En journal skickas ut när du beviljats din licens.

E-journal

Här loggar du in om du har ett användarkonto och rapporterar via vår e-tjänst.

Rapportera via e-journal

Vill du rapportera via e-journal?

Du som fiskar i havet, antingen i Västerhavet eller Östersjön, har möjlighet att rapportera elektroniskt istället.

Fyll i ditt namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress via ett formulär som du hittar här, eller skicka in uppgifterna. Vi skapar sedan ett användarkonto så att du kan logga in via vår hemsida.

Sötvattensjournal

Du som fiskar i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren eller Storsjön i Jämtland ska rapportera ditt fiske i en sötvattensjournal. En journal skickas ut när du beviljats en licens.

Årlig fångstrapport för inlandsfiske

Du som fiskar i övriga sjöar ska rapportera ditt fiske en gång om året.
Blanketten för inlandsfiske hittar du här

Publicerad: 2014-02-12
Sidansvarig: Webbredaktion