Hitta på sidan

Nytt system för all fångstrapportering

2018 startade HaV ett projekt för att ta fram ett nytt system för all fångstrapportering som ge möjlighet för alla yrkesfiskare att rapportera sin fångst elektroniskt.

Laptop.

Illustration: Per Rosenberg, Gustav Ågren.

När man tar fram det nya systemet läggs stor vikt vid användarvänlighet och mobilanpassning efter användarnas behov.

Genom smartare och modernare lösningar, automatiserade flöden och feedback i realtid blir det "lätt att göra rätt" i sin fångstrapportering, som är mottot för projektet i arbetet med det nya systemet.

Senaste nytt från projektet

Projektet har under hösten sammanställt ett stort underlag baserat på yrkesfiskarnas önskemål och myndighetens behov och beslutat att fokus nu i första hand kommer att läggas på en mobil rapporteringsprocess för det småskaliga fisket (sötvatten och hav), för att därefter erbjuda lösningen till användare av pappersloggbok och nuvarande e-loggbok (vCatch).

Prototyp för Mobilanpassat fångstrapportering

Prototyp rapportering i mobiltelefon.

Prototyp för hur rapportering i mobil skulle kunna se ut.

Det läggs stor vikt vid att rapporteringen skall kännas smidig, enkel och anpassat till det konkreta fiskets vardag.

Samarbete kring miljöövervakning

Projektet arbetar just nu tillsammans med enheten för miljöövervakning på HaV.

Målet är att det ska bli lättare att rapportera in och upptäcka främmande/invasiva/hotade arter. Ju tidigare HaV får information om exempelvis invasiva arter, desto snabbare kan vi arbeta för att sätta in åtgärder.

Vill du vara med i det fortsatta arbetet med att ta fram den nya e-loggboken?

Kontakta oss gärna via mejl för mer information: eloggboken@havochvatten.se.

Publicerad: 2018-10-26
Uppdaterad: 2021-03-03
Sidansvarig: Webbredaktion