Knappen för skicka in är grå/går inte att klicka på, varför?

För att en fiskerapport ska kunna skickas in måste alla obligatoriska fält vara fyllda och utan fel. Kontrollera uppgifterna på sammanställningen för sidan ”Skicka till HaV” och säkerställ att det inte finns några röda markeringar . Åtgärda eventuella fel i rött och försök sedan att skicka igen.

Kontrollera även att appen är online (det kan du se genom att titta på symbolen med moln). Är du inte online och har uppkoppling kan du inte skicka din rapport. Prova igen när du har täckning och molnet visar att du är i onlineläge.
Om problem kvarstår, kontakta FMC.

Publicerad: 2022-03-02
Sidansvarig: Webbredaktion