Knappen för skicka in är grå/går inte att klicka på, varför?

För att en fiskerapport ska kunna skickas in måste alla obligatoriska fält vara ifyllda. Kontrollera uppgifterna på sammanställningen för sidan ”Skicka till HaV” och säkerställ att det inte finns några röda markeringar. Åtgärda eventuella fel i rött och försök sedan att skicka igen.

Publicerad: 2022-03-02
Sidansvarig: Webbredaktion