Skicka till HaV

Hitta på sidan

Kontrollera och skicka in en fiskerapport.

Instruktion

Grunder

Du behöver vara inloggad i e-tjänsten och följt stegen nedan för att kunna skicka in till HaV.

illustration för skicka in till hav

Klicka för större bild

Gör så här

  • När du är klar med din registrering och är redo att skicka in uppgifterna till HaV går du till "Skicka till HaV". Du når den från huvudsidan på den specifika fiskerapporten.
  • När du gått in på "Skicka till HaV" möts du av en sammanställning över allt som registrerats på rapporten.
  • Innan du skickar in är det bra om du tar för vana att kontrollerar alla uppgifter så dom är riktiga.
  • Om en obligatorisk uppgift är ifylld felaktigt eller saknas märks det ut med rött under respektive avsnitt.
  • För att rätta en felaktig uppgift går du in på det avsnittet där felaktigheten flaggas upp och hamnar då inne på rapporten där uppgiften behöver rättas.
  • När alla eventuella felaktigheter är rättade tänds knappen "Skicka uppgifterna till HaV".
  • Om du har samfiskat under resan lägger du till uppgifter om ditt samfiske. Har du konfigurerat din samfiskelista under "Hantera samfiske" så kommer de upp som val här, om inte kan du manuellt lägga till uppgifterna härifrån.

Tips hur du använder e-tjänsten smart!

En fel eller en oifylld uppgift i fiskerapporten markeras med rött. För att direkt komma till vyn där felet kan korrigeras går det att trycka på den blå texten "Tryck för att ändra" som finns i anslutning till felet.

Vanliga frågor och svar

Publicerad: 2022-03-02
Uppdaterad: 2022-03-04
Sidansvarig: Webbredaktion