Registrera fångst

Hitta på sidan

Lär dig att göra klart en rapport och hantera favoriter för arter, positioner och redskap.

Instruktion

Grunder

Du behöver vara inloggad i e-tjänsten och följt stegen för "Starta ny rapportering"

illustration för registrera fångst

Klicka för större bild

Gör så här

Dagar till sjöss

 • Ange antal dagar till sjöss genom att välja vilket/vilka datum du har varit ute och fiskat med fartyget genom att klicka på datumen i kalendern.
 • När du är klar klickar du utanför bilden för att komma vidare och du ser resultatet av dina valda datum i antal dagar till sjöss.
 • Om du valt fel datum kan du gå in och avmarkera datumet på samma sätt som du markerade.
 • Inom kort kommer kalendervyn förbättras till en mer användarvänlig vy
illustration för lägg till redskap

Klicka för större bild

Lägg till redskap

 • Lägg till ett redskap genom att trycka på knappen "Lägg till redskap".
 • Du kan söka fram ditt redskap med Redskapskod eller namn för att hitta det i listan under fliken (Sök alla). Tänk på att titta noga så du väljer rätt redskap då det är lätt hänt att välja ett med snarlikt namn/kod.
 • För enklare hantering kan du spara dina redskap i en favoritlista, det gör du genom att trycka på stjärnan och den hamnar då under fliken "Favoriter".
 • Du kan när som helst avmarkera en favorit på samma sätt som du la till den genom att avmarkera stjärnan.
 • Har du vart ute och fiskat med fler än ett redskap under perioden som rapporten avser lägger du till fler redskap på samma sätt. Är det samma redskap men redskapet har varit placerade på olika positioner behöver du duplicera det och gå in och konfigurera respektive redskap. Det finns ingen begränsning om hur många redskap du kan lägga till så länge regelverket stödjer det för den specifika rapporteringen.
illustration för ta bort redskap

Klicka för större bild

Ta bort redskap

 • Om du valt fel redskap kan du när som helst ta bort det för att lägga till ett nytt och det gör du genom att svepa över redskapet åt vänster och bekräfta med "Ta bort" och "Bekräfta borttagning"

 

Uppgifter för redskap

illustration för inställningar för redskap

Klicka för större bild

illustration för inställningar för redskap

Klicka för större bild

 • För att konfigurera ditt redskap går du till "Uppgifter för redskap" och det gör du genom att trycka på det redskap du lagt till.
 • Du är nu inne på redskapet och går vidare in på "Inställningar för redskap"
 • Ange sedan fångstområde genom att antingen klicka på kartan, skriva in koordinater manuellt (dina koordinaterna du skriver in plottas ut på kartan för visuell kontroll) eller välj "Hämta GPS" om du är ute på vid positionen när du registrerar)
 • Välj sen "Använd som position".
 • För enklare hantering i framtiden kan du välja att spara din redskapsposition som favorit och namnge den för att vid nästa rapportering hämta upp den från listan under fliken favoriter.
 • Fyll sedan i uppgifter om mått, mängd och redskapsdagar för ditt redskap.
 • Redskapsdagarna fyller du i på samma sätt som för dagar till sjöss, genom att klicka i de datum redskapet varit ute fiskat under perioden rapporteringen avser. Du kan även här klicka ur datum om av misstag angav fel. Appen räknar sedan ut hur många dagar det blev.
 • Om redskapet är rovdjursskadat fyller du i skadad mängd.
 • Om redskapet är förlorat följer du instruktionerna i appen med hänvisning om att ringa FMC.
 • När du är klar går du tillbaka med knappen "Tillbaka" för att komma till nästa moment. Alla uppgifter du matar in sparas automatiskt så fort du går ur fältet, så du behöver inte oroar dig för att lämna vyn du precis vart inne och matat in uppgifter i.
 • Om några obligatoriska uppgifter i avsnittet ej är rätt ifyllt eller saknas visas det genom en orange text med "Uppgifter saknas". Visas texten kan du när som helst gå in och kontrollera och rätta det som saknas eller är felaktigt. När den orangea texten är släckt är allt korrekt.
illustration för lägg till art

Klicka för större bild

Fångst i redskapet

Lägg till art

 • För att registrera fångst i redskapet går du in via det valda redskapet och trycker på "Lägg till fångst i redskapet"
 • Om du ej fått upp någon fångst och ska rapportera nollfångst gör du det genom att klicka på knappen "Nollfångst".
 • För att lägga till en eller flera arter trycker du på knapen "Lägg till art".
 • Du kan söka fram arten med artkod eller artnamn för att hitta den i listan (sök alla). Tänk på att titta noga så du väljer rätt art då det är lätt hänt att välja en med snarlikt namn/kod.
 • För enklare hantering kan du spara dina vanligaste arter i en favoritlista, det gör du genom att trycka på stjärnan på arten du sökt fram och den hamnar då under fliken "Favoriter".
 • Du kan när som helst avmarkera en favorit på samma sätt som du la till den genom att avmarkera stjärnan.
illustration för ta bort art

Klicka för större bild

Ta bort art

 • För att ta bort en art du lagt till gör du på samma sätt som när du tar bort ett redskap, svep över arten åt vänster och bekräfta med "Ta bort" och "Bekräfta borttagning"

 

illustration för registrera fångst i redskapet

Klicka för större bild

Registrera fångst i redskapet

 • Gå sedan in på den tillagda arten och fyll i fångstuppgifter.
 • När du är klar går du tillbaka med knappen "Tillbaka" för att komma till nästa moment. Alla uppgifter du matar in sparas automatiskt så fort du går ur fältet, så du behöver inte oroa dig för att lämna vyn du precis vart inne och matat in uppgifter i.
 • Om några obligatoriska uppgifter i avsnittet inte är rätt ifyllt eller saknas visas det genom en orange text med "Uppgifter saknas". Visas texten kan du när som helst gå in och kontrollera och rätta det som saknas eller är felaktigt. När den orangea texten är släckt är allt korrekt.
 • När du är klar med registrering för både redskapsinställningar och fångstuppgifter är du redo att skicka in din rapport till HaV, se avsnitt "Skicka till HaV".

Ändra uppgifter i en pågående fiskerapport

 • Om du behöver ändra/komplettera e uppgift i din fiskerapport går du in på rapporten och registrera fångst och gör dina ändringar. Du kan göra detta när som helst så länge rapporten inte är inskickad till HaV.
illustration för hur man börjar registrera

Klicka för större bild

Tips hur du använder e-tjänsten smart!

 • För enklare hantering av listorna för Redskap, Art och Redskapsposition kan du skapa din egen favoritlista. Det gör du genom att söka fram dit redskap eller din art från fliken "Sök alla" och trycka på stjärnan. Din markerade favorit hamnar då under under fliken "Favoriter" och kan enkelt väljas vid framtida registrering.
 • För att spara en redskapsposition som en favorit väljer du "spara som favorit" och namnger den för att väljas vid framtida registreringar.
 • Du kan när som helst avmarkera en favorit på samma sätt som du la till den.

Vanliga frågor och svar

Publicerad: 2022-03-02
Uppdaterad: 2022-03-04
Sidansvarig: Webbredaktion