Pågående rapporter

Hitta på sidan

I detta avsnitt beskrivs hur du hittar och hanterar de fiskerapporter som är påbörjade men ännu inte inskickade till HaV.

Du behöver vara inloggad i EFR e-tjänst och ha följt stegen "Påbörja ny rapport".

illustration för pågående rapporteringFörstora bilden

Klicka för större bild

Gör så här

  • På vyn för "Fiskerapporter" och under rubriken "Pågående rapporter" hittar du de fiskerapporter som är påbörjade men ännu inte inskickade till HaV.
  • Om fiskerapporten innehåller en aktiv förhandsanmälan (för lax i Östersjön eller för lax i sötvatten med krav på förhandsanmälan) hamnar den under en egen rubrik som heter "Aktiv förhandsanmälan".
  • Rapporten är uppmärkt med datum för när rapporten skapades/påbörjades, fartygsnamn och vilken typ av rapport det är (för sötvattenrapportering står även sjö eller delområde med). Detta gör det enklare att skilja rapporterna åt om du har fler rapporter igång samtidigt.
  • När rapporten ligger som pågående kan du när som helst gå in och göra ändringar/tillägg i din rapportering. Du kan även välja att ta bort den helt.
  • Uppgifterna i din pågående rapport finns endast hos dig/i ditt privata utrymme och HaV har inte tillgång till dessa förrän rapporten skickats in till HaV.

Ta bort pågående rapport

Publicerad: 2022-03-02
Sidansvarig: Webbredaktion