Påbörja ny rapportering

Hitta på sidan

Kom igång med rapporteringen och skapa din första fiskerapport.

Instruktion

Grund

Du behöver ha följt stegen "Hitta fram till EFR för första gången" och vara inloggad i EFR e-tjänst.

illustration av skapa ny fiskerapport

Klicka för större bild

Påbörja ny rapportering

  • Påbörja en ny rapportering genom att trycka på "Påbörja ny rapportering".
  • Välj sedan vilken båt rapporten avser och vilken målart du fiskat efter. Målart väljer du för att vi skall kunna hjälpa dig att hålla koll på regelverket och övriga finesser för ditt specifika fiske.
  • Vid val av målart "Lax i Östersjön", fortsätt på avsnitt om "Förhandsanmälan Lax i Östersjön"
  • Tryck sedan "Skapa fiskerapport" och du är nu inne på din fiskerapport för att i nästa steg kunna registrera fångst

Målart

Val av målart hjälper dig att hålla koll på regelverket för ditt specifika fiske.

  • Makrill: Rapporteringen avser makrill (övriga arter kan rapporteras så länge regelverket följs för makrill. Regler för inskickad rapportering är 48h efter redskapen vittjades.
  • Lax i Östersjön: Rapporteringen avser lax i Östersjön och övriga arter. Krav på förhandsanmälan för laxen. Regler för inskickad rapportering är 48h efter redskapen vittjades.
  • Övrigt Kustfiske: Rapportering av kustfiske med krav på månadsrapportering. Regler för inskickad rapportering är 48h efter månadens slut. Rapporten kan dock skickas in efter varje resa om så önskas.

Vanliga frågor och svar

Om rapportering generellt

Målart

Publicerad: 2022-03-02
Uppdaterad: 2022-03-04
Sidansvarig: Webbredaktion