Påbörja ny fiskerapport

Hitta på sidan

Kom igång med rapporteringen och skapa din första fiskerapport.

Instruktion

Du behöver ha följt stegen "Hitta fram till EFR för första gången" och vara inloggad i EFR e-tjänst.

Påbörja ny fiskerapport

  • Påbörja en ny fiskerapport genom att trycka på den gröna knappen ”Påbörja ny rapport”
  • Välj sedan typ av fiske (Fiske i havet eller Sötvattensfiske)
  • Vid ”Fiske i havet”, välj fartyg och målart (beskrivning av målart finns längre ner). Fiskar du t.ex. efter ostron eller isfiske väljer du ”Fiske utan fartyg” i fartygsväljaren istället för fartyg.
  • Vid fiske i sötvatten väljer du vilket fångstområde (sjö, delområde). För att underlätta visas kod för sjö/delområde i beskrivningen och för att se delområde på karta trycker du på länken ”information om delområden” . När du väljer alternativet ”Övriga sjöar och sötvatten m. krav på förhandsanmälan” behöver även fartyg väljas.

Beskrivning för val av målart

Genom att välja målart finns specifika funktioner för rapporteringen i EFR:

Målart:

  • Makrill i västerhavet: Rapporten avser makrill i Västerhavet (övriga arter kan rapporteras så länge regelverket följs för makrill.) Rapportering ska göras senast två dagar efter den dag då redskapen vittjades.
  • Lax i Östersjön: Rapporten avser fiske av lax i Östersjön och övriga arter. Krav på förhandsanmälan för lax i område 30 och 31. Rapportering ska göras senast två dagar efter den dag då redskapen vittjades.
  • Övrigt kustfiske: Rapporten avser övrigt kustfiske och ska skickas in senast två dagar efter månadens slut men kan även skickas in efter varje resa om så önskas. Rapportering vid fångst av lax i Östersjön eller makrill i Västerhavet ska göras efter gällande regler.
  • Övrigt sötvattensfiske: Rapporten avser övrigt sötvattensfiske inklusive fiske av lax i sötvatten utan krav på förhandsanmälan. Rapporten ska skickas in senast 14 dagar efter månadens slut men kan även skickas in efter varje resa om så önskas.
  • Lax i sötvatten med krav på förhandsanmälan: Rapporten avser fiske av lax i sötvattensområden vilka gränsar till Östersjön, med krav på förhandsanmälan. Rapportering ska göras senast två dagar efter den dag då redskapen vittjades.

Vanliga frågor och svar

Om rapportering generellt

Målart

Publicerad: 2022-03-02
Uppdaterad: 2023-05-03
Sidansvarig: Webbredaktion