Inställning för provfiske

Här beskrivs det hur du som provfiskar lägger till inställningen för provfiske för att sedan kunna välja den när du skapar upp din fiskerapport.

Instruktionen riktar sig endast till dig som har fått dispens för att utföra ett provfiske.

Instruktion

Mina uppgifter är en separat avdelning i e-tjänsten som du når genom att klicka på fliken "Mina uppgifter" som återfinns längst ner i EFR e-tjänst. Mina uppgifter är en samlingssida som innehåller en mängd information som finns kopplad till dig eller ditt fiske.

Gör så här

  • Gå in på fliken för Mina uppgifter och sedan på inställning för provfiske
  • För att slå på funktionen att kunna rapportera en fiskerapport som ett provfiske gör du först inställningar för detta här
  • Genom att du slår på ”Visa val för provfiske” under inställningarna här kommer får du fram ett val för provfiske när du skapar din fiskerapport
    • Du får då ett nytt reglage där du kan slå på val för provfiske för den fiskeresan (fiskerapporten) det gäller
    • Vill du inte se detta val går du in igen under inställningar för provfiske och slår av den
  • Om du valt provfiske på en fiskerapport syns detta på rapporten när den skickas in.
Publicerad: 2023-02-14
Sidansvarig: Webbredaktion