Hantera samfiske

Hitta på sidan

För dig som fiskar i havet. Så här lägger du till eller ta bort personer som du vanligtvis samfiskar med.

Du är inloggad i appen EFR e-tjänst.

Mina uppgifter" når du genom att klicka på fliken "Mina uppgifter" som du hittar längst ner i EFR e-tjänst. Mina uppgifter är en samlingssida som innehåller en mängd information kopplad till dig och ditt fiske.

Hantera samfiske

Om du samfiskar, ange vem/vilka du brukar samfiska med på den här sidan. Därefter går det snabbt att välja personer från listan som samfiskare när du fyller i och ska skicka in fiskerapporten.

Lägg till en eller flera samfiskare

För att lägga till en samfiskare, gör så här:

  • Tryck på den blå knappen "+ Lägg till samfiskare"
  • Fyll i personnummer för den personen.
  • Om personen finns registrerad i HaV:s system visas namnet med en grön bock och knappen "Lägg till person x " tänds upp.
  • Tryck på "Lägg till person x" för att lägga till personen som favorit i din lista över samfiskare.
  • Vill du lägga till fler samfiskare upprepar du stegen. Det finns ingen begränsning över hur många samfiskare du kan ha i din lista.
  • Nästa gång du rapporterar ett samfiske kan du snabbt välja mellan personerna du lagt till i listan.

Ta bort samfiskare

För att ta bort en person som samfiskare gör du så här:

  • Tryck på namnet för den person i din samfiskelista som du vill ta bort. Bekräfta borttagning genom att välja ”Ta bort person x”.
  • Personen är nu borttagen från listan. En borttagen person kan när som helst läggas till igen genom att följa stegen i "Lägg till samfiskare" ovan.

Välja en samfiskare för din resa

Tips hur du använder appen smart!

  • Lägg till de personer som du brukar samfiska med innan du gör en fiskerapport. Då går det snabbare att göra klart rapporten.
Publicerad: 2022-03-02
Uppdaterad: 2022-03-04
Sidansvarig: Webbredaktion