Forskare föreslår ökade fiskemöjligheter för flera arter i Östersjön

Internationella havsforskningsrådet, ICES, föreslår ökade fiskemöjligheter för bland annat sill/strömming och lax men minskat fiske efter torsk i både östra och västra bestånden. Den 30 maj presenterades de biologiska råden för hur stora fiskemöjligheterna i Östersjön bör vara under 2015.

För flera av de kommersiella fiskbestånden ser beståndsutvecklingen i Östersjön positiv ut. Forskarnas råd är därför att öka fiskemöjligheterna där det är möjligt.

Fiskemöjligheterna efter sill i Egentliga Östersjön föreslås öka med 18 procent och för strömmingen i Bottenhavet och Bottenviken föreslås en ökning med omkring 20 procent.

Även för skarpsillen anser forskarna att beståndsutvecklingen är stabil. Men fiskettrycket är lite för högt och därför rekommenderar man en sänkning av kvoten med 17 procent för att nå nivån för en långsiktig hållbar avkastning (MSY).

ICES föreslår också ökade fiskemöjligheter efter lax i Östersjön. Rådet är 116 000 laxar under 2015.

Osäkra underlag ger försiktiga råd om torsken

För torsken i östra Östersjön (öster om Bornholm) är rådet däremot mycket försiktigt. Det beror på att resultaten från modellen som ligger till grund för den traditionella beståndsanalysen inte kan accepteras av forskarna då de är mycket osäkra. Osäkerheten beror bland annat på problem med att bestämma åldern på fisken men även att fisken är mager. Forskarna rekommenderar därför att fiskemöjligheterna för det östra torskbeståndet sänks med 56 procent (till 29 000 ton).

Hur stor påverkan detta får för svenskt fiske är osäkert i dagsläget. Förra året fångade svenskt fiske ungefär en tredjedel av den tilldelade fiskemöjligheten av torsk i det östra beståndet.

Även för det västra torskbeståndet (i Bälten och väster om Bornholm) är beståndssituationen problematisk. Här ligger fisketrycket enligt forskarna för högt (jämfört med förvaltningsplanens mål och MSY-målet) och bör därför sänkas. ICES föreslår en kvot på 8 790 ton, vilket innebär en sänkning av fiskemöjligheterna med 53 procent jämfört med förra året.

Nu analyseras råden och beslut om fiskemöjligheter tas i oktober

Den biologiska rådgivningen från ICES kommer nu att analyseras av Havs- och vattenmyndigheten och behandlas av EU-kommissionen och inom den regionala sammanslutningen av EU:s medlemsstater i Östersjön (Baltfish) innan beslut om fiskemöjligheter tas i ministerrådet i oktober.

Publicerad: 2014-06-04
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information